ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG
P1040236.jpg
tree-dawn-nature-bucovina-56875.jpg
Diagnostika prostor a krajiny

Dálkové zhodnocení energeticko-informačního stavu prostor či krajiny s případnou možností harmonizace

 
Prostředí, které nás obklopuje, má výrazný vliv na naše cítění, myšlení, bytí i konání. Kromě zjevného  - viditelného vlivu má samozřejmě ještě svou jemnou, tj. energeticko-informační stránku. Právě ta má zásadní charakter co do podprahového působení na naší psyché, zdraví, na nejrůznější aspekty života. Tyto znalosti byly dříve přirozené, stejně jako schopnosti vnímání těchto jemných polí a pro dávné kultury byla ona energetická stránka krajiny a samotných obydlí dokonce primární.
Lidé, kteří se v současnosti v hojnějším počtu "probírají" a znovu-nabývají své citlivosti, s otřesem hledí na výtvory této bezduché civilizace pravých úhlů, náboženských egregorů a jejích temnou vibrací znečištěných příbytků či dokonce samotnou krajinu, stále ještě místy znečištěnou negativními událostmi. Často je ono vnímání sic jen na bázi jakéhosi tušení či intuice, přesto je více rozhodující, než veškeré hmotné zázemí. Prosté obydlí v čistém místě v přírodě, nejlépe vhodně situované novostavbě je pro citlivce cennější, než ten nejluxusnější palác na zatíženém místě.
energy-1473019.jpg
kisspng-creating-mandalas-for-insight-healing-and-self-meditation-5ac8d06b5c09b8.449093191523109995377.jpg
Energeticko-informační zátěž je nejčastěji způsobena lidskou činností v dané lokaci, méně často přirozenou charakteristikou krajiny. Celkově se pro podobná místa vžilo označení geopatogenní místo/zóna. Struktura jemně-hmotné zátěže může být velmi složitá a často je rozprostena skrze vícero energetických vrstev. Má např. něco jako svou hustotu, intenzitu, dynamiku, prostupnost, dokonce samostatnou inteligenci apod. Dle toho je pak více či méně realizovatelná očista a harmonizace takového místa. Platí několik obecnějších pravidel, které si pro zjednodušení popíšeme:
Rozhodně platí, že jakýkoli venkovní, otevřený prostor se čistí mnohonásobně snadněji, než jakákoli stavba. Dřevostavba je mnohonásobně snažší, než cihlové či kamenné stavení. Čím starší onen objekt je, tím hůř. Čím horší "zvěrstva" se na daném místě děla, tím náročnější až nemožná případná očista je. Z dlouhodobého pozorování a čištění takových míst také vysvítají mnohá překvapivá zjištění.
kisspng-bodhi-tree-sacred-fig-buddhism-clip-art-bodhi-tree-clipart-ourclipart-5c02d13b1bb8c6.2325343715436885071136.jpg
Fotografie0032.jpg
 Například očista krajiny, prostor a koneckonců i osobního biopole od "pseudokřesťanské magie" je celkem snadná, neboť tento druh magie je vcelku snadno odbouratelný vysokými vibracemi světelných toků. Je to snažší, než např. soustavné, letité utrpení jediné ženy. Nejhorší je, že ve většině případů se jedná o kombinace více vlivů. Ze zkušenosti plyne, že kromě míst, kde přímo probíhalo mučení, či černomagické rituály, jsou na tom vůbec nejhůře statky více než staleté a staré městské domy.
Paradoxem, svědčícím o ještě malé míře hlubší citlivosti je, že na podobných místech - rekonstruovaných statcích či historických domech městských center probíhají nejrůznější meditace, léčení apod. Rozuzlení této situace je o to složitější, že s velkými nadějemi byly často investovány až desítky milionů a už jenom přiznání si reálného stavu - prohlédnutí vlasní iluze, vyžaduje opravdu vééélkou kapitulaci ega. V praxi to probíhá tak, že podobná místa mají jakousi "tenkovrstevnou" světelnou impregnaci stěn, která je však pro pokročilejší práci s energií fatálně nedostatečná. Kombinace "běžných"metod očisty, jako jsou vykuřování, sůl, křišťály, povrchnější energetické působení apod. vytváří v daných prostorách alespoň "základní" bublinu, chránící obyvatele a klienty před tím nejhorším. Téměř povinnou výbavou takových míst by měl být jeden či více co nejsilněších Somavediců. Celistvá a důkladná očista takového místa by vyžadovala naprosto nepřiměřené množství energie, času a opakovaného působení těch nejsilnějších profesionálů. Z toho je zřejmé, že mnohem jednodušší je takové místo opravdu zbourat, zavést zemí, nechat zarůst a postavit vše nově na vhodném místě, často jen o pár desítek metrů dál. Taková je i pravděpodobná budoucnost stávajících měst, venkovských statků a posléze všech pravoúhlých domů.
kisspng-michael-saint-baptism-christian-martyrs-de-lucy-st-george-5b2837307225f9.4150202515293622244676.jpg
imagesjh.jpg
Tato služba je tedy míněna primárně jako diagnostika PŘED koupí nemovitosti či pozemku se zhodnocením případné možnosti očisty a ukotvení účinnější ochrany. Z mého hlediska nemá cenu cokoli komukoli nalhávat, neboť zodpovědnost případné jemné energetické práce je značná. Rovněž neexistuje jakýkoli důvod, proč se smířit s kompromisem i v otázce bydlení. Vychovávat děti, mít rodinu či prostě být v takovém místě nutně znamená podvědomou interakci osobních biopolí s jemnými poli okolí.
Opravdu nestačí odvést zaseklé Duše, zapálit kadidlo a poprosit Nahoru o očistu. Nedělejme již kompromisů a ústupků dravcům, sajícím z nás život - važme si sebe a tvořme své okolí jako opravdu vhodné pro vývoj našeho Ducha. Zasloužíme si posvátnou čistotu v sobě i venku.
 
Obecná doporučení:


- Vhodná je novostavba v přirodě, či poválečná bytová zástavba
  (i zde jsou vyjímky).
- Dřevostavba je vhodnejší než cihla/ kámen.
- Seznamte se s místní historií, kronikami, promluvte se starousedlíky apod.
- Co nejvíc přírody kolem, optimální je místo v krajinné silové zóně.
kisspng-drum-tambourine-shamanism-hang-touch-position-sand-5ad1c66dd6c467.3305911415236972618797.jpg
P1040236.jpg
Forma diagnostiky:

- Provádí se
nadálku.
- Je nutno poslat ideálně vícero
CO NEJAKTUÁLNĚJŠÍCH fotografií BEZ přítomnosti osob či zvířat.
- Nejméně jedna fotka by měla zabírat
celý prostor - dům a pozemek, či co nejširší lokaci.
- Pokud jde o byt či dům, je třeba fotek
VŠECH místností a ideálně i všech stěn ke každé místnosti.
- Udat
lokaci na mapě.
- Diagnostika je smysluplná spíše u staveb postavených po r. 1900, pokud to dřív nebyly čistě účelové prostory, či místo neleží v silové krajinné zóně (Rovněž stodoly, chlívy apod., přináležící k nejrůznějším statkům silně nedoporučuji!!!).
- Zhodnocení pošlu jako
text s případným označením konkrétnějších míst a jejich kvalit, rovněž doporučení.
- V případě nutnosti pouze lehké očisty lze konzultovat a očistu provedete vy
- V případě nutnosti proveditelné hlubší - však SKUTEČNÉ očisty se lze dál domluvit...
- Počítejte s možností, že napíšu, že jde o "beznadějný případ" :)

- Autorský honorář:

- V případě zájmu prosím
pište přímo na chram.obrody@gmail.com

- Služba pozastavena -

Děkuji, Kryštof Koucký

 
P1040236.jpg
 
 
 
 
earth_europe.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one