ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Chrám Bytí IX. – Kožní systém

 
Spravedlivé oddělení, osobní hranice, či naši sounáležitost se silami živlů; to vše jsou jemné paralely kožního systému lidského těla. Pojďme se nyní společně podívat na to, jak naše kůže zrcadlí vnitřní pochody, jak jejím prostřednictvím zesílit práci s energií, nebo jak vědomě použít vlasů, vousů, k čemu slouží ochlupení a proč roste i nějakou dobu po smrti.
 
Základní charakteristickou vlastností kůže je oddělení. Toto oddělení je myšleno však jako spravedlivé, tj. v rámci všeobecně platných zákonitostí božích. Jak známo, proces dozrávání lidského charakteru ku jeho duchovnímu potenciálu je lemován neustálým přehodnocováním vlastní sebe-definice, jakož i rozpoznáváním psychických dějů pramenících z úrovní Ducha, Duše, rodiny, genetiky a vlivů prostředí. Pakliže je buď nedostatečná, či naopak přílišná propojenost s „okolím“, tato disharmonie se často projevuje jako tzv. kožní choroby. Čtenářům je snad jasné, že místo mastičky, zahánějící tělesný projev psychického původu, je mnohem efektivnější vystopovat a uzdravit příčinu problému vlastními silami. Samostatnou kapitolou jsou však děti, které např. častými ekzémy zrcadlí nesrovnalosti rodičů. Všeobecně tedy jde o vlastní sebe-určení a jeho vymezení vůči okolí.
Paralely makrokosmické a duchovní:
Jak je mnohokrát rozebíráno v předchozích dílech tohoto a minulých seriálů, Jsoucno sestává z mnoha prostupujících se, přesto však vibračně oddělených realit. Tyto reality či dimenze jsou odděleny jakýmisi „blánami“ nebo „membránami“ se specifickou funkcí střežení přechodů mezi vrstvami k membráně přiléhajícími. Typickým příkladem je např. atmosféra, chránící Zemi před škodlivými částmi spektra či malými meteority. Ozonová díra je pak onou trhlinou. Skutečným problémem pak jsou přímé mezi-dimenzionální trhliny, které znemožňují harmonii božského řádu. Vznikají špatně provedenými magickými rituály, umělými atomovými výbuchy, či v nevědomých dílech rozumu typu CERN (čerň?). Prakticky můžeme věc uchopit tak, pokud se rozpomeneme na chvíle rozšířeného vědomí, chvíle plné lásky a štěstí a zhodnotíme, jak jsme na život a vše další v těchto stavech nazírali a jak nám vše připadalo zcela jasné a cokoli řešitelné – to proto, že naše vědomí zakusilo pohled z „vyšší“ hladiny a dokázalo tak události hladin „nižších“ s o trochu více božským nadhledem.
Paralely charakterové:
Hroší kůže, či kůže jako z porcelánu – opačné polohy hlavní psychologické paralely – CITLIVOSTI. Tak, jako je typický papaláš stávajícího mocenského systému obrněn vůči jakýmkoli pocitům jeho podřízených, jeho kůže degeneruje a opravdu se podobá hroší (hrochy prosím o prominutí), jak lze úspěšně pozorovat ve tvářích většiny politiků či vůdců hierarchických spolků. Ta, „jako z porcelánu“ značí opačný extrém, tedy vysokou citlivost a empatii, vykoupenou však často silnou vnitřní nestabilitou. Charakter, stejně jako zdravá kůže, má býti pružným, citlivým a ochraňujícím zároveň.
Paralely živlové:
Lidská kůže značí stav našich živlových pochodů velice přesně. Pro jednoduchost pár příkladů:
Suchá kůže: Příliš ohnivé myšlenky, třeba zklidnění, zjemnění a celkové umírnění. Pomůže relaxace, koupele, psych. pak odevzdání, smíření, empatie a odpuštění.
Suchá, loupavá: Přílišná rozevlátost, lze doporučit nějakou zemitou činnost typu keramiky, řezbářství, zahradní činnosti apod., kdy trpělivě delší čas pracujeme na jedné věci, ideálně s hlínou či jílem.
Mastná: Zadržované emoce ustupují do hloubky a mají dalekosáhlý vliv na naše chování; také definují naše jednání s ostatními. Náprava je možná např. skrze regrese, různé očisty, vědomým vztahem s živlem vody. Může se také jednat o nepřiznané touhy po projevu Duše (tancem, milováním apod.).
Ztvrdlá, praskavá: Zatvrdlost v určitém aspektu. Např. časté paty souvisí s neschopností změnit víru v nezměnitelnost hmoty, práce, postupu, apod. Těžkopádnost rozpustíme nejsnáze tím, že dáme větší prostor vnitřnímu dítěti. Nalezněme své dogma a začněme činit pravý opak, s lehkostí si hrajme.
Někdy se vyskytují i kombinované projevy, jako např. mastné lupy – jde o myšlenky, silně emočně zabarvené např. potlačeným traumatem apod., donekonečna omílané v hlavě, vědomě či již nevědomě automaticky. Uzdravení dosáhneme celistvou harmonizací myšlenkově-emočních a snově-činících aspektů psyché.
Vlasy:
Buňky vlasů jsou vlastně „zhmotněné specifické vibrační vzorce“. To, co jsme prožívali v daný moment, ukládá se jako otisk v podobě odrostlých buněk vlasů. Vlasy se tedy chovají jako jakési antény na inspiraci, abychom v určité situaci kvalitně zhodnotili jak intuici, tak zkušenost. Přijímají záření ze Slunce a zrcadlí vztah k archetypu otce či Otce. Většinové barvení vlasů ženami (či jakákoli úprava, jen aby nebyly přirozené) bohužel značí malé sebepřijetím aspektu Bohyně a tedy i nepoznanost schopnosti inspirovat muže. Barvení svědčí naopak o sklonu k manipulaci, či o nedůvěře před partnerem i sebou ve smyslu své přirozenosti. Zakrývání šedin zrcadlí sebeiluzi věčného mládí a bylo by radno soustředit se na přijmutí odvěké vnitřní ženské moudrosti a kráse pravdy jaká je.
Kromě jiného svým en. polem také ochraňují před škodlivými vlivy mikrovln.
Chlupy:
Ochlupení a převážně to pubické slouží jako ochrana před nízkými astrálními entitami a sexuální manipulací na dálku. Také symbolizuje přechod holky (je holá) v ženu a to i po psychické stránce.
Nehty:
Jsou evolučně propojeny s archeokortexem, tedy plazím mozkem. Jejich kousání značí vnitřní souboj s pudovými silami a silně potlačenou touhu tvořit.
Dech kožními póry:
Celistvý dech, popisovaný v minulém díle, zahrnuje i dech póry. Pocitově popsáno, proměníme se v jakýsi celistvý „měch“ a prostě svůj nádech i výdech vnímáme povrchem kůže. Spojíme-li dech i s vizualizací léčivých energií, značně zesílíme účinnost těchto metod. Kožní póry je dobré udržovat v čistotě a po horké sprše či koupeli je uzavřít alespoň krátkým proudem studené vody.
Aktivace:
V dobré náladě a s láskyplným odhodláním si představíme sami sebe jako veliké, světelné bytosti a „zaostříme“ na naši kůži. Vnímáme, jak jsou rozdílné vibrace na obou stranách kůže a i kůži samotnou, jakým způsobem to zajišťuje. Při případném problému se vžijeme do postiženého místa a zkusíme vycítit elementární hladiny – čeho je moc, co chybí. Můžeme se naladit na božské světelné bytosti a požádat je o léčbu – takovou energii vdechujeme i póry a vydechujeme poté pryč eventuelní problém, pozorujeme, jak vždy shoří. Centrem pak spojíme duchovní předlohu s hmotou a impulzně aktivujeme.Psáno pro Astrolife.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one