ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Chrám Bytí III. – lidský nervový systém

 
Vodnář, archetyp v této době probíraný ze všech stran. Jeho nástup po období Ryb nám může pomoci pochopit globální změny, týkající se nervového systému. Charakterizovalo-li minulých 2000 let v Rybách hledání našeho středu v nezměrných hloubkách podvědomí, pak nastupující Vodnář svědčí již o vědomém ovládnutí hlubin vnitřního oceánu svým trojzubcem – láskou prozářeným, trojjediným mozkem člověka.
Tato trojjedinost zahrnuje 3 vývojová stádia lidského mozku. Mozek pudový, emoční a duchovní. Předmětem našeho čtvrtého pokračování bude popis těchto „resonátorů“ a metody práce pro jejich synchronizaci, tzn. jak být bytostí vědomou, láskyplnou a vášnivou, proměnlivě a zároveň (v přítomnosti). Pakliže každá tkáň v těle vyjadřuje určitý aspekt Celku, nervová soustava symbolizuje „Stvořitelovo Prožívání Sebe Sama“skrze nesčetné množství forem a jejich interakcí. A jako že mozek sám není inervován, i při prožitku Jednoty Stvořitele zažíváme vědomí „Já Jsem“ (pozpátku Mesjaj). Tedy Stvořitel a člověk se ztotožňují skrze vzájemné prožívání.
 
Trojjediný mozek:
Spolu s evolucí forem na této planetě zasel Stvořitel tak, abychom byli schopni obsáhnout jak zkušenosti celé zvířecí a rostlinné, ale i všech ostatních říší vědomě v tomto těle.
Archeokortex – dračí mozek
Pudový mozek z evolučního období dinosaurů. A jak se z pokročilých draků stali ptáci, tak i my proměňme své plazí instinkty, dejme jim křídla lásky, aby vášeň stoupala správným směrem a rozdmýchala v nás Dech Lásky.
Paleokortex – emocionální mozek – zvířecí říše
Vztahy, karma, city, to vše učí naši Duši jedinému, vědomé Přítomnosti (Zen) Lásky (Kristus). Energetické centrum ve středu hlavy tak dokáže tělu zprostředkovat božské stavy vědomí. Podle určitého klíče vniká Duch skrze Dítě, tedy jakýsi archetyp sv. Jiří, překonávající „černého draka“ nezralých pudů a osedlávající bujného oře kultivovaných Ctností.
Neokortex – etický/duchovní/lidský mozek – rostlinná a ostatní říše
Tyto struktury zprostředkovávají „vlnové funkce“, dokážeme s nimi naladit libovolnou frekvenci. Svou všestranností můžeme podpořit rozvoj celé neurální sítě, a časem dosáhnout stavu jako děti. Efektivní je kombinace mystické meditace (krajinotvorba „vnitřní a vnější najednou“, tělesné aktivity (tanec či práce s láskou), autoregrese a transovní hudby (pro někoho klasika, pro jiného techno).
Od rostlin se můžeme naučit mnoho duchovních umění, např. samoléčbě, zdraví, dokonce i štěstí a moudrosti. Milujme a hýčkejme je, splyňme se stromy, nechme Krista rozpustit ledové komnaty našich srdcí, přijměme opětovně svou pravou podstatu.
 
Tanec Trojjedinosti:
Vyjádřeno geometricky, přímka se setkává se základnou a květinou vytváří celistvou kouli. Tato, jak láskou padá sama do sebe, vytváří kapku. Energie Krista v této kapce se rozpouští ve vodě Grálu, což je paralelní s Kamenem mudrců, či třeba změnou sekrece epifýzy směrem k Duchovnímu orgasmu.
OTEC (adenohypofýza) – Je ve stavu nekonečnosti, projevující Slovo v prvotní formě (výdech), kdy Otec vysílá svou informaci k Matce a zvnitřněním od Ní opětovně přijímá inspiraci (nádech).
MATKA (neurohypofýza) – Matka ji přijímá a zrodí formy. Tyto formy vytvářejí nekonečné množství paralelních vesmírů a trilionkrát za sekundu spolu interagují (částice mění polohy). V našich životech, v těch nejjednodušších záležitostech, můžeme spatřit ladnost božího pera Prozřetelnosti.
DÍTĚ -KRISTUS (hypotalamus a epifýza) – Touha po Návratu sebe-poznaných forem v stav Jednoty vytváří nové evoluční hodnoty. Esencí těchto hodnot je pak Kristus, který přináší Lásku, univerzální etickou a léčivou hodnotou. Pojďme ji běžně navrátit do našich životů a pootevřít tím bránu ke skutečnému Lidství.
 
Trojzubec Vodnáře:
Prostoupením vědomé lásky ve všech třech oblastech vede k jejich jednotnosti, což má za následek, že energetické centrum v solaru, tj. i adekvátní nervová pleteň (ego) je spojeno s tzv.“vyšší vůlí“. Síla Krista v člověku je již dostačující k tomu, aby bylo „světlo rozžhnuto v temných zákoutích“. Tak tedy tento „trojzubec“ (trojitý lví skus) vyjadřuje „psychologický recept“ pro sebepoznání podvědomí.
 
Praxe:
Aktivace nerv.systému pomocí aurického centra může vypadat třeba takto: Dosáhneme co nejklidnějšího stavu a v něm se necháme postupně, s dětskou (manickou) plností prozařovat láskou srdce. Vlny vybuchující radosti-lásky-pokory by nám měly „až vehnat slzy do očí“. Zpočátku stačí alespoň pozitivní pocit, láska a hřejivost. Nu a tímto pocitem prostoupíme struktury nervového systému. Vždy necháme pocit ustálit a jakoby rozpustit, poté jej impulzně Centrem „zpečetíme“. Čím menší „odpor tkání“ cítíme při světelných vlnách z Centra, tím méně schází k přirozenosti. Tak lze postupně synchronizovat naše vědomí s původně nepopsatelnými zkušenostmi Jednoty. Bude li vědomím Jednoty extaticky nabita každá tkáň, začne se tělo samo opravovat a jako vedlejší účinky se začnou objevovat nečekané umy, dosud v nás dřímající. Toto vše jde velmi urychlit hlavně uměním dostávat se do různých transů, nacházením původního dětského vnímání, tělesnými cvičeními, přičemž ideální je vše kombinovat.
Magicko-mystická meditace:
O té se rozepisujeme v předchozím cyklu „Krajinotvorba“. Jde o zpřítomnění se ve všech sférách Univerza a harmonizaci jejich vzájemných vztahů, abychom „vybudovali Most Idejí“, po kterém můžeme nechat „Pravdu se ztotožnit až s tělem“.
Trans:
Tanec, hudba, ale i třeba běh, vaření, hrabání se v půdě, koukání „doblba“ apod. jsou již změněné stavy vědomí. Uvádějme se do nich co nejčastěji, pamatujme si naši „náladu a vědomí“ z těchto chvil a zkoušejme je rozprostřít i do běžného života. Když vám třeba bude někdo nadávat, může se vám silou svého úsměvu a lásky z očí způsobit změnu k pokoře a harmonii, aniž by jste cokoli řekliJ Existuje ale i možnost, že vaše vyzařování bude „osvěcovat temná zákoutí útočníka“ a ten to bude interpretovat jako vaše. To lze řešit třeba tichostí nebo spontánností. Zkoušky sebeúcty nás vždy posunují za očekávané hranice sebe sama. Nenechat se zlákat zpravodajstvím, telenovelou, šéfem, nebo „přáteli“ k sebetrýzni negativního vyzařování, souzení, utápění apod., to je uměním možná nejpodstatnějším. Tak získáváme kontrolu nad emocionálním mozkem.
Regrese:
Stačí nám jediná pozitivní vzpomínka z doby před cca6.rokem života. Budeme-li opakovaně tuto vzpomínku vyvolávat a v sobě zesilovat, začnou spontánně přicházet neuvěřitelnosti stavu dětského vědomí, různé vzpomínky a kořenové asociace. Narazíme-li na negativní zkušenost, klidně ji plně prožijme, ale rozpouštějme ji postupně láskou, neboť vždy musíme míti na paměti tendence ega, uvést nás v závislost na negativních emocích a na to si dávat pozor. Regresemi se prokoušeme přes dětství, porod, prenatální období až k momentu početí. Tento moment je klíčovým osobním „zasvěcením“, kdy nehledě na stav rodičů při tomto, můžeme již navždy čerpat nekonečné přívaly lásky,energie a vědomí, jakož i bez omezení „brouzdat na internetu“ genetické paměti. Od této chvíle dokážeme rozlišit „vědomí předků“ a zkušenosti Duše, tím se zodpoví celá geneticko-karmicko-vztahová eskapáda našeho věčného Bytí.
Tělesná aktivita:
Již zmíněný extatický tanec efektivně spojuje to předchozí. Také prostá fyzická práce na zahradě je nesmírně léčivá (pokud tedy „nebojujeme s plevelem“). Dále techniky jako jóga, čchi-kung, tensegrita, Hooponopono a podobné. Vždy je však nutno „nekompromisním okem sebeúcty“ zřít případného předcvičovatele a rozlišovat zkreslení jeho osobností a případné podvědomé manipulace. 
 
Obecně platí to známé, „myslet srdcem a cítit mozkem“, docílit toho, abychom žili, mysleli a tvořili v lásce. Současná doba zřejmě nasvědčuje už jenom tomuto a žijeme-li s nějakými rozpory v těchto oblastech, život nás učí o nutnosti změny. Pak můžeme říci, že risk je zisk. Za hranicemi smrti, jest Království Nebeské – učme se být Smrtí a Znovuzrozením zároveň, přijměme do samozřejmosti lásky,pokory a vášně své božství, staňme se opravdovými Lidmi.

 


SMYSLY

Pokračujme ještě v tématu minulého čísla a zmiňme věc pro praxi velmi významnou, kterou je:
Aktivace vyšších smyslů:
Tak, jako naše hmotné, tělesné smysly jsou stavěny pro zachytávání hmotných frekvencí, přirozeně disponujeme i smysly vyššími, tj. jemnohmotnými, kterými můžeme obsáhnout i obrovskou škálu frekvencí na první pohled skrytých.  Tříbení těchto smyslů je řemeslem, ve kterém je stále co objevovat a prohlubovat. Velmi zajímavé je, že jakoukoli energii můžeme vidět, slyšet, cítit pocitově, chutnat ji, cítit i její vůni apod. Rčení, jako že „zezelenal závistí“, či „lež smrdí“ se tak vyjevují v mnohem zjevnějším světle a dokazují moudrost našich předků. Pro ty z nás, kteří se s vyvinutou jasnovidností apod. nenarodili a přejí si rozšířit obzory svého vnímaní, naskýtá se možnost praktikovat různá cvičení. Mohli bychom také zmínit, že staří Egypťané rozlišovali 360 lidských smyslů a že ze zkušeností vyplývá, že po celý život všichni neustále plně registrujeme kompletní vibrační rozsah Celku, jenom ho nevnímáme. Je to, jako bychom něco „měli na jazyku“ a ve chvíli uvolnění se to náhle „propadlo“ až do přítomného vědomí. Stojí také za zmínku doporučení velmi zodpovědného rozmyslu, zda tyto schopnosti opravdu chceme získat, neboť např. skutečná jasnovidecká zkušenost nemusí být rozhodně nic příjemného a je velmi pravděpodobné, že se nám „zbortí svět“ a jsme nuceni od základu přehodnotit většinu věcí, kterým jsme doposud věřili. Vidět, kdo že to promlouvá z leckterého do té doby oblíbeného mocipána, zapříčiní i celkové přehodnocení „víry v autority“. Z těchto důvodů je pochopitelné, že všechny vládnoucí struktury mají odvěký zájem naopak o co největší utlumení vnímání „běžného lidu“, neboť takoví by jim jinak nevěřili téměř opravdu nic.

Obecná doporučení:
ODVAHA – nejdůležitější charakterová vlastnost, pokud si přejeme dostat informace z podvědomé úrovně do běžného vnímání. Je to i důvodem, proč se třeba někomu i přes aktivní dlouhodobou snahu nedaří vyšší smysly zapojit. Nadvědomé složky naší celé bytosti brání „malému já“ tyto specifická mozková centra aktivovat, neboť je zde velká pravděpodobnost „zbláznění“. Jistě netřeba zmiňovat plné psychiatrické kliniky lidí, kteří neustáli příval informací z těchto hladin a rozvinuly se u nich nejrůznější paranoické či schizofrenické poruchy. Psychologická průprava je tedy opravdu velmi důležitá, je třeba umět ustát i silné situace a při hysterických a obecně „neuzemněných“ sklonech se raději o nic podobného nepokoušet. Ideální je „stát nohama pevně na zemi“ a se srdcem plným tryskající lásky a radosti postupně „pootevírávat“ ono třetí oko (souhrnné struktury jemných smyslů).
PROSTŘEDÍ – doporučuji si pro praxi vyhradit dny klidu, ideálně v přátelském prostředí přírody a také dostatek volného času, který bude v případě úspěchu možná třeba. Není moc příjemné v prostředkách hromadné dopravy „cítit myšlenky“ ostatních tak jako své vlastní a jistě velmi oceníme možnost své jemné smysly i naopak tlumit. Existuje i mírné zklamání pro „romantiky“, neboť velmi ubude „momentů překvapení“.

Praxe:
V každé tradici i moderních přístupech je celá škála nejrůznějších technik rozšiřujících vědomí. Mladí lidé experimentují s psychadeliky (leckdy jim to později jde bez nich obtížněji), je vyvinuto holotropní dýchání, různé dechové, vizualizační a pohybové techniky. Technika zde popsaná účinkuje na každého jinak, její výhodou je zlepšení stavu jak hmotných, tak jemnohmotných smyslů.
KALIBRACE ZRAKU- uvedeme se do stavu rozšířené Přítomnosti a Láskou srdce prozáříme celou svou bytost, zrekapitulujeme si naší motivaci a vedeme energii do středu mozku. Poté jakoby „do jedné ruky“ uchopíme naši „schopnost vidět“ a „do druhé ruky“ „schopnost představovat si“. Dáme si záležet na tom, rozpoznat jednotlivé „pocity“, zapamatovat si je a být schopni je nadále rozlišit. Tyto dva „pocity“ poté jakoby „spojujeme ve středu hlavy“. Představujeme si, že ve středu lebky je třeba jakési světlo, které postupně, harmonicky oba „pocity v rukou“ slaďuje a synchronizuje. Necháme naše vědomí, aby neustále střídavě přecházelo mezi „viděním“ a „představováním“ a pozorovalo jejich změnu, jejich přizpůsobení se společné jednotné vibraci. Cítíme-li, že oba jsou již synchronizovány, přesuneme Centrum (viz minulé díly) do stejného místa a impulzně jej aktivujeme. Necháme jej, až „dopulzuje“, tím ono informuje okolní neurální sítě a vytváří jejich nová propojení. Opakovanou praxí samozřejmě zesílíme a případně urychlíme „plody“ práce.
Zrak je živlu ohnivého a z praxe vyplývá jeho snadná uchopitelnost hlavně osobnostmi, které mají oheň v horoskopu významněji zastoupen.
KALIBRACE SLUCHU – vhodná zvlášť pro „channelingáře“, hudebníky apod. Spolu s jemným zrakem a hmatem patří k „základní smyslové trojici“. Postupujeme stejnou metodou, jen do svých pomyslných rukou uchopujeme schopnosti (či pocity) „slyšet“ a „vybavit si zvuk“. Sluch je živlu vzdušného.
HMAT – Nejsnáze aktivovatelý smysl, v určité míře aktivní u většiny lidí. Uchopujeme schopnosti „hmatat“ a „cítit energii“. Schopností „cítit energii“ míníme i třeba cítit dlaní teplo ohně či chlad sněhu. Od cítění infračervených paprsků tepla kamen není zas tak daleko do rozlišení konkrétních „paprsků“ třeba kamenů, lidské aury apod. Hmat je živlu zemského.
CHUŤ – Cokoli existuje, můžeme vnímat i „jemnou chutí“. Tento smysl dotváří obraz „pozorovaného“ o jinak těžko rozlišitelné nuance. Např. je častá „kovová chuť“ uvnitř měst, či „sladkost“ lesa. Chuť je živlu vodního.
ČICH – Také dosti lehce aktivovatelý a z lidových rčení k nám často promlouvající jemněhmotný smysl. Uchopujeme schopnost „čichat“ a „vybavit si vůni“. Při tomto postupujme spíše obezřetně, neboť např. při již zmiňovaném cestování hromadnou dopravou opravdu není o co stát. Tímto „umem“ snadno „vyčucháme“ lež, nemoc, nevěru, postranní úmysly a podobné skrývané „pravdy“. Obzvláště nechutně smrdí jedinci, žijící pokřiveným sexuálním životem, častí sledovatelé porna apod. Naopak velice „čistě“ voní někteří knězi či šamani, či přirozeně žijící lidé. Čich je živlu vzdušně-vodního a je rovněž cenným ukazatelem naší rozlišovací schopnosti.


Psáno pro Astrolife.
 
 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one