ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Chrám Bytí II. – Lidský oběhový systém

 
Navazujeme na první díl nového seriálu o lidském těle. Minule jsme si vyložili základní, univerzálně použitelnou teorii – Dech stvořitele. Jde o základní rytmus celého Stvoření, který se zrcadlí ve všech jevech, formách a jejich interakcích ve všech sférách. Jeho zřejmost pozorujeme také ve stavbě a funkci kardiovaskulárního systému.

Máme vlastně dva oběhové systémy – ten, který zajišťuje výměnu krevních plynů v plicích a ten druhý, co rozvádí krev do celého těla. Popišme si nyní paralely s jemnohmotnou stavbou lidské bytosti. Zříme-li si kolem hmotného těla auru, povšimněme si jejich pólů. Ty jsou často v tradičních pojetích opomíjenou strukturou, ačkoli jsou klíčem jak k nesmrtelnosti, tak k Pravdě. Pólová centra jsou totiž totožná se samotným „Krystalem Poznání“, který se v makroskopickém vesmíru manifestuje jako Centrální slunce ve středech galaxií a rezonuje přímo s prvotním Zdrojem. Jasnovidnému oku se jeví jako dvě, špicí do sebe vnořené, proti sobě se otáčející křišťálové šišky, jež interakcemi svých „plošek“ vytvářejí celistvé pole tvaru koule. Jedna tvoří tzv. Slovo Stvořitele – panenskou Tvorbu, která má být manifestována. Druhá pak „sbírá“ samotné Poznání, které vzešlo z interakcí manifestovaných forem – tak se Stvořitel sebepoznává. U člověka pak pozorujeme tato centra dvě – jedno je cca do metru nad hlavou a tvoří příčinný střed, či korunu čakry Ducha, druhé je pak pod nohama. To horní („nebeské“) je paralelní s malým krevním oběhem a souvisí s duchovní inspirací, druhé („zemské“) znázorňuje velký oběh a souvisí s materializací. Tato centra má bytost nehledě na sféru, ve které se nachází – tj. nejedná se o „normální“ čakry, ale o příčinná, všeprostupující multidimenzionální centra. Na úrovni DNA pak přímo rezonují s tzv. telomerami (jejichž opotřebovávání je pravděpodobnou příčinou stárnutí). Jejich rezonanční střed se pak objevuje v čakře srdce a může postupovat až do čakry třetího oka – to již mluvíme o tzv. „Centru“, které jde univerzálně používat jak pro vnitřní, tak vnější práci ve všech sférách. Praxe vypovídá o téměř zázračných efektech této metody, kdy lze v pěti minutách dosáhnout např. vyléčení anatomicky podmíněných poruch zraku (při tzv. „kalibraci“ zraku), či plnění přání pozemských, samosebou s nutnou charakterovou zralostí příslušné osoby. Kombinací klasických technik (např. šamanských, taoistických, jógových apod.) s „impulzním“ působením Centra pak dosahujeme enormního urychlení a zefektivnění žádaných plodů. Rovněž veškeré tzv. „Merkaby“ jsou určitým specifickým aspektem Krystalu Poznání a tedy i tohoto Centra. Prozřetelnost je naštěstí nanejvýš moudrá ve svých projevech a proto je tato metoda, na rozdíl od těch ostatních nezneužitelná, neboť vyžaduje tzv. „pečeť Syntézy“, tedy neutrální přístup v celistvé svobodné spolupráci individuálně samostatných jedinců.

Bezpodmínečná Láska podmiňuje zdraví
Tak, jako vzájemná láska ženy a muže vytváří třetí sílu – opravdovou lásku (princip dítěte), tak i správná funkce kardiovaskulárního systému vyžaduje rovnovážný stav tepové frekvence a tlaku. Stalo se už téměř klišé z poznatku, že nízký tlak symbolizuje malou vůli do života a ten vysoký zase vystresovanost. Radost, která umí tuto veličinu harmonizovat, vznikající v druhé čakře, je vlastně hutnějším vyjádřením čisté lásky srdce. Láska je univerzální branou, klíčem, který podmiňuje „nekarmické“ konání, zdraví, i pravdivost duchovní cesty. Opravdová láska je tancem lásky mužské a ženské. Ženský aspekt je všeobecně známý, přibližme tedy spíše ten mužský. Ten může být charakterizován také jako „tvrdá tvář pravdy“ a vyžaduje velkou odvahu. Mystická cesta srdce byla a je mezi duchovně se rozvíjejícími lidmi dost nepopulární. Je tomu tak proto, že stinná zákoutí ega, často naše nejtajnější stránky, skutečný mystik řeší! Neodkládá je stranou, hledající co nejrychlejší únik k „Nirváně“, nýbrž jim jde naproti, ba co víc, přímo je v sobě vyhledává, aby se jim podíval zpříma do očí, přijal je a počal „vychovávat“. Přiznat si, co si podvědomě přejeme (co se nám v životě děje) je však zcela nadčasovou a z pohledu vyšších sfér tou nejhodnotnější prací, co zde na Zemi můžeme dělat. Pro Stvořitele je cennější, když mu „jdeme uklidit záchod“, než vysedávání na obláčcích sugesce. Právě to ukázal světu Kristus a strčil tím do kapsy všechny galaktické „supercivilizace“. Lidství ve své prosté jednoduchosti, ve sdílení, v zasmání nad vlastní nuzností, umí poskytovat Stvořiteli esenciální Poznání, pralátku Jeho budoucí Tvorby. Vědomí Jednoty (Zen) tedy není cílem, ale pouze prostředkem pro skutečné úkoly lidských Duchů ve zdánlivých sklepeních Univerza.

Praxe:
Kromě „aktivace“ oběhového systému, kdy ho impulzem našeho Centra „zkalibrujeme“ podle duchovní předlohy (paprsky Ducha prosvítí, probudí a harmonizují buněčnou paměť příslušných tělesných struktur) se také osvědčila zábavná meditace „Cesta krvinky“, kdy se vžijeme do červené krevní buňky (erytrocyt má tvar toroidu) a procestujeme si naše tělo, nabereme kyslík, někam ho s láskou zaneseme (kde třeba chceme uzdravit) a pak odneseme oxid uhličitý a s díky ho odevzdáme skrze plíce zpět Zemi. Také je velmi důležité naučit se cítit vlastní srdeční tep, můžeme podle něj pak harmonizovat dech i krok a osvojit si tak možnosti vnitřního rytmu těla. Kromě celistvého zlepšení kvality života se tím lze naučit nezadýchat se při zvýšené fyzické námaze a vůbec tak zlepšit celkový fyzický výkon. Naučme se také cítit srdeční energetické centrum a pracovat s ním. Vysílá a přijímá totiž v univerzální hladině a tím roste naše empatie i rozlišení. Každodenní praxí se jako při všem ostatním naučíme odlišit sugesce od pravdy a na základě vlastního sebepoznání se pak zlepší i zhodnocení kvality energ. pole ostatních bytostí či prostoru.
A je zde i jedno univerzální pravidlo: Pokud jsme v koncích, nevíme co, či bezvýsledně opakujeme nějakou praxi, nebo se prostě v čemkoli potácíme, VŽDY můžeme pracovat na energetickém centru v hrudi a pak nalezneme, co hledáme.
Děkuji.
 

Psáno pro Astrolife.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one