ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Chám Bytí XIII  - Rozmnožovací systém

 
Tvůrčí síla vesmíru, plodíci každým okamžikem vše stvořené, podstata nejmocnějí manifestace, život sám - to vše provází poznání sexuální síly. Po tisíciletí cenzury a pošpiňování se před našimi zraky vynořují tajemnství posvátné sexuality. Přináší nám řešení vztahů, spirituality a také zdraví. Je to přímý spojovatel se schopností celistvě TVOŘIT. Je to RADOST.
 
Úroveň sexuality a rozmnožování, jak je uvedeno v úvodu, je našim nejsilnějším potenciálem. Z duchovních nauk je sexuální alchymie jakousi "formulí 1". Bohužel i proto je na ni temnými silami útočeno nejvíce. Nejenom, že vztahově a sexuálně zdravou společnost starých Slovanů od příchodů zvěrozvěstů soustavně rozkládala známá luciferská sekta. Muži si od té doby byli nuceni brát panny, přirozenost byla prohlášena za satanismus a její potlačování za světskost. Paradoxem pak je, že právě Ježíš s Marií Magdalskou představovali vyvážený vzor láskyplnného žensko-mužského spojení, který byl ovšem sektou utajen. Moderní doba pak mládež vzdělává pouze "technicky" a dává jí za vzor(!), stejně jako celé populaci porno - jeden z nejnegativnějších sil v našem kolektivním nevědomí. Tím je dav udržován v post-hypnotické sugesci a manipulován žádaným směrem (dnes do války s Ruskem). Špinavé zkřehotající prostitutky dostávají cenu V. Havla za kreativní disent(!!!) a odhalují i posledním pochybovačům pravou agendu zednářských luciferiánů - hnus a nenávist prodávají jako pravdu s láskou. Ptejme se, proč se toto děje a hlavně, co s tím?
Ono "proč" jsme si již zodpověděli - jde o manipulaci lidu a hlavně cenzuru té nejefektivnější cesty sebepoznání a růstu. Naštěstí nám však moderní doba přináší i hojnost cest nápravy. Prvním bodem je informovanost - tedy každý z nás se dnes lehce dostane k tematické literatuře a díky internetu i k mnohým svědectvím, technikám a dosud utajovaným skutečnostem.
Mysterium:
Tak, jak Bůh Tvoří Slovem - do stále hutnějších vibrací, ve kterých Sám Sebe poznává, i člověk k Jeho obrazu je takto utvořen. Tvůrčí boží síla tedy vyvěrá z "horních" čaker a posahuje těch spodních, kde v závislosti na věku probouzí schopnost množení těla. Může však probudit Kundalíní - jakýsi "silnoproud", která naopak stoupá do center vyšších a oživuje je do nečekaných šíří. Je to opět obraz "tance trojjedinosti", kdy Otec proniká a oplodňuje Matku, která porodí Dítě, vracející se k Otci již s plody Jeho původní informace.
Rod:
Češi - národ vedený Ščekem z rodu Jarů, byl odpradávna, stejně jako ostatní pra-Slovanský lid, postaven na ctění zákona Rodu. Naši předkové sice neznali moderní poznatky epigenetiky, její zákonitosti ovšem prakticky naplňovali. Existovali tak rody, specializující se např. jako léčitelské (i proto někteří lidoví léčitelé mají tyto schopnosti zděděné bez ohledu na úroveň jejich charakteru), hudební, "kněžské" - vědomé apod. Tím, že po generace bylo v těchto rodech vyučováno příslušné umění, stalo se děděným. Naše láska k přírodě, zahradám a skeptický postoj k politikům a církvím - to jsou do dnešních dob znějící hlasy moudrosti předků. Mimochodem právě Slovansko-Árijská pra-kultura je pro agendu luciferských přisluhovačů nejvíce problematická a proto soustavně bojují proti všeslovanské jednotě. To je patrno již z "dosazení" Romanovců na carský dvůr, o  vytvoření Lenina a dalších zvěrstev, jakožto o dnešní politice ani nemluvě.
Psychologie:
Stav lehčích sexuálních patologií je dnes téměř normou. Existují studie o tom, že 70% žen se stydí za své genitálie a obdobné procento není schopno dosáhnout ani  povrchového orgasmu. Jsou to ty věty typu: "fuj, nešahej si tam" apod., které nám byly implantovány do výchovy a mohou za oddělení zvířecích a duchovních sil v lidské bytosti. Je třeba, aby se muži opět stávali muži (a ne metrosexuálními plyšáky) a ženy ženami. Velmi rychlou možností nápravy je bezpodmínečné přijetí svých tužeb a následně jejich kultivace láskou srdce. Optimální je si ve chvíli vzrušení uvědomit, že to v nás proudí samotná boží síla. Pokud se "připojíme" v okamžiku orgasmu, prožitek se velice znásobí a může dojít i ke spontánnímu brobuzení různých schopností. Také jsou již různé ženské a mužské kruhy, kde se obě pohlaví "hromadně" uzdravují v těchto úrovních, přestávají se stydět (stud je prvotním hříchem) a konečně se opětovně ztotožňují s dosud potlačenými částmi psychiky.
Literatura:
1) Rukopis Magdaleny - Dokument volně ke stažení, kde je podrobně popsána technika sexuální kultivace - DOPORUČUJI!
2) David Deida - Ideální osvěta pro obě pohlaví - jeho knihy mají schopnost uzrdavovat vztahy - VELMI DůLEŽITÉ!
3) Mantak Chia - Knihy pro obě pohlaví s naukou vycházející z taoismu - hojnost technik s podrobným popisem a další.
Praxe:
Kromě velkého množství různých metod z doporučené literatury můžeš udělat i meditaci. Přesuň vědomí do oblsti genitálií, zde vizualizuj "Chrám posvátné sexuality" a pomiluj se tam s Bohyní či Bohem tvých snů. Nech se světelnou bytostí vést a uč se překonávání vlastních hranic. Dosaženou energií se můžeš třeba léčit. V případě, že chceš vědomě počít své dítě, můžeš před tím energeticky očistit a "impregnovat láskou" své pohlavní orgány a také varlata či vaječníky. Máš-li však v této oblasti mnoho bloků, věnuj se hlavně sebepřijetí, odpuštění různých křivd, prostě poznání Tvé přirozenosti boží!
 
 Psáno pro Astrolife.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one