ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Chrám Bytí X. – Svalový systém

 
Svalstvo a šlachy prodlužují „náš dosah“, díky nim se pohybujeme, orgánům je umožněná správná funkce. Související se třetí čakrou, zajišťuje lidský svalový systém náš pohyb v prostoru a čase, je zesilujícím nástrojem naší vůle ve hmotné realitě. Spolu s hlasem tak definuje naši vnitřní i vnější manifestaci.
 
V jedné moudré knize je psáno, že „božský“ potenciál jedné z našich tvůrčích ras – obrů, které i bible zmiňuje, projevuje se dvojím způsobem.  „Božskost“ na tělesné – pozemské úrovni tak můžeme pozorovat buď v projevu těla či mysli. Tělesným projevem se rozumí mohutná tělesná stavba, vyvinuté svalstvo, síla. V druhém případě naopak pozorujeme genialitu, často spojenou až s rachitickou postavou. Antický ideál se pak snažil oba tyto projevy zharmonizovat do vyváženého stavu. I proto můžeme fyzickou sílu dělit na dva základní typy; svalovou a šlachovou.
Síla svalová je klasická síla, definovaná množstvím svalové hmoty. Větší množství s.hmoty je buď geneticky přirozené, nebo vytrénované stejnými opakovanými pohyby. Pro zajímavost uvedeme, že mnozí vrcholoví kulturisté a sportovci (př. Šebrle)jsou vegetariány, což názorně dokazuje důležitost čisté stravy pro správnou stavbu a funkci sv.s.
Síla šlachová oproti tomu někdy vyvolává u nadšených klientů posiloven vztek, neboť s mnohem menším viditelným množstvím svalů dokáže stejně náročné cviky a to s větší výdrží, je také schopna vyvinout obrovskou rychlost a využívá přirozené pružnosti tkání. Kultivací tohoto druhu síly se zabývá převážně Thai-ti a Cchi-kung.
Toto lze popsat jako „různá míra zvědomění svalů“. Sval je totiž vlastně jen silná šlacha. Proto se jeví ideálním trénovat tu šlachovou až do nárůstu sv. hmoty. 
Čas a sval
Představíme-li si jakýkoli pohyb, pak pro jeho vykonání je spotřebováván určitý čas. Bereme-li v potaz, že vše je vlastně jen projekcí nás samých, pak jakékoli „cílové místo“ je již dáno a pouze se čeká na pohyb, nutný k jeho dosažení. Pak ovšem lze užít zákonu tzv. kvantové nelokality a spojit vědomou projekci cílové polohy přímo se sv. tkáněmi a dosáhnou tak efektivního průběhu pohybu.
Zkrátka, když doma potřebujeme přesunout skříň, tak ve chvíli, kdy ji přesunujeme, představíme si, že tam už je (a to „pošleme do svalů“)a naše svaly ve snaze dosáhnout „cílové pozice“ pak mohou vyvinout enormní sílu, alespoň na chvíli.
Mimika a gesta
Ztotožnění našich pocitů a myšlenek se sv. tkání se projevuje jako gestikulace. Pokud je člověk přirozený a uvolněný, pak to jeho gesta a mimika přesně odrážejí a přispívají tak ke kvalitnější komunikaci (90% komunikace probíhá „mezi řádky“). Bohužel i toto je dnes široce zneužíváno a mnozí se tak učí, jak těmito prostředky manipulovat s vědomím diváků/voličů apod. Gesta rukou jsou pak samostatnou rozsáhlou kapitolou, pro příklad si pečlivý čtenář sám najde rozdíl mezi „luciferiánské-zednářským“ a tím kristovským. Jsou si podobné, první však váže síly na egregor nového světového řádu. Stejně tak „pokřižování“ připojuje na egregor náboženství apod.
Hlas
Hlasivky jsou velmi sofistikovaným svalem, přímo vyjadřujícím podobu člověka k „obrazu Stvořitele“ a nemyslí se tím libovolná rasa „mimozemských rodičů“ ale opravdu Stvořitel – Zdroj – Absolutno.
Hlas je totiž nejenom ve svém běžném projevu (řeč/zpěv) nejsilnějším magickým nástrojem, který máme, je totiž také přímým tvůrčím mechanismem pravého kabalistického projevu ve hmotě.
Dokonce i na normálních pěveckých školách se vyučuje, že hláska „í“ resonuje s hlavou (napojení), „é“s krkem (umění, komunikace), „á“ s hrudníkem (srdcem, láska), „ó“ s břichem (život, manifestace) a „ú“ s podbřiškem a genitáliemi (bezpečí, pud). O tyto hlásky je proto radno rozšířit naše případné léčitelské či magicko-mystické snahy. Aramejské slovo pro Zemi – ARHA je také velmi silné a může pomoci při práci, stejně jako „RA“ pro zesílení záměrů apod.
Aktivace
V rozšířeném stavu vědomí vedeme energii do svalů (včetně svalstva hladkého a srdečního) a impulzní vibrací Centra je přivádíme k jejich původní, přirozené (božské) informaci – síle dosahovat sama sebe.
 Psáno pro Astrolife.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one