ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG
Již počtvrté vítej, milý čtenáři, u našeho seriálu o Krajinotvorbě, kde si popisujeme základní roviny bytí a působení v nich. Pokračujme tedy:

Astrální rovina
V této jakési „zkušební“ či přechodové úrovni čeká na méně zkušeného pracovníka světla mnoho nástrah a iluzí. Je to místo, kde se uskutečňují děje (např. války), aby se nemuseli zhmotnit na zemi, nebo naopak, aby jejich prostoupení na hmotnou úroveň probíhalo co nejharmoničtěji (např. všemožné stavby). Vyskytují se zde tzv. egregory, neboli jakási shromaždiště sil. Jakoukoli činnost, myšlenku či emoci ve hmotě opakujeme, vytváříme tím v astrálu egregor právě takové kvality. Lze tam tedy najít nejrůznější nevědomě, či vědomě vytvářené shluky energií, odpovídajícím všem myšlenkovým směrům či vírám (magické, filosofické, vědecké, politické apod.). Pokud lidé, v daném odvětví působící, ztratí své přímé božské napojení, i jejich egregor se přestane zdokonalovat a naopak bude mít zájem o slepý růst kvantity na úkor kvality. Toto můžeme pozorovat např. jako absenci „Kristovství“ v Křesťanství. Mágové všech dob umí postupovat i opačně, tj. nejdříve vytvoří požadovaný egregor a až poté ho nechají působit na naší reality (např. machinace všemožných křídel zednářů). Bude-li mág takový egregor nabíjet opakovaným gestem (např. nacistický pozdrav, či pokřižování), může z něj poté energii také odčerpávat pro jiná užití. Vyvarujme se tedy používání „značkových“ systémů práce s energií, okolkované víry či prostě „stádního“ myšlení. Po smrti nám bude započítáno jen to opravdové, vycházející z našeho bytostného jádra; obyčejné „Lidství“ je pro Duši více, než „zasvěcení do velmistrovství“ čehokoli. Ve vyšších hladinách astrální sféry pak již můžeme potkávat světelné a andělské bytosti, pracující na regulaci výše zmíněného. Přímo bych zde pak varoval před vyloženě nebezpečnými systémy typu Dikša či iluzorností Wingmakers. Pro zájemce je dnes již možnost nechat si z aury odstranit i nejrůznější podpůrné struktury jako Reiky apod. a dále pracovat již pouze s vnitřní Pravdou. To lze však i prosbou k bytostem sféry duchovní.

Duchovní sféry
Popisů a systémů práce s těmito rovinami je přehršle, zmiňme proto jen méně známé skutečnosti. Jedním ze smutných faktů je, že i přímý následovníci poslů těchto sfér ztrácejí se v nedorozuměních, pramenících ze ztráty původního Zdroje. Např. rozdíl mezi Bönem (levotočivá svastika) a Buddhismem (pravotočivá s.) tkví pouze v „nastavení dynamické rotace uvnitř Slunce“, tj. Buddha nás opakovaně přicházel upozorňovat na aktuální změny evolučních hodnot. Připravil rovněž cestu Kristu, kterého nyní konečně začínáme pomalu chápat a zlehka naplňovat jeho poselství o lásce a rovné spolupráci. Proto i nyní, kdy prožíváme doposud vůbec nejzásadnější proměnu, zdá se býti moudré žádat bytosti, tyto změny spravující. Kromě Krista, který se projevuje ve všech sférách, nebo svými zástupci (např. INRI, světelný mistr Joshua, křesťanská představa Ježíše, apod.), má vedoucí úlohu evoluční proměny také „Křišťálová paní“ (nebo „Paní Vod Grálu“), která stojí za rozhojněním vysokých „krystalických“ vibrací v globálním poli vědomí naší planety. S její pomocí lze připravit „homeopatikum“ pro celistvé nastavení „novým směrem“, či třeba touto energií revitalizovat prameny a vodní toky apod. Správcem galaktického středu je pak „Elohim centrálního Slunce“, který kromě čehokoli jiného může pomoci i nastavením buněčné paměti na její původní „tj. boží“ funkci. Efektivita inkarnace, regrese, tělesné samoléčby a prevence, či přechodu na pránickou výživu tak roste a stává se nám přístupnější. Světelní mistři, Správci Vývoje či Bílé bratrstvo jsou pak Ti, kteří napříč etapami udržují vědomí prvotního Zdroje/Stvořitele/Boha/Prozřetelnosti/Jednoty.

Svobodná Spolupráce
Od časů atlantského pádu uplynula již řada tisíciletí, kdy se vědomí Lidství potácelo „nad propastí“. V  dobách této všeobecné ztráty zde jako komety zazářili Achnaton a pak i přímo ve chvíli nejtemnější, Kristus. Jejich poselství bylo rozcupováno mocenskými půtkami minulých staletí, aby se nyní, na konci časů vynořilo skrze jednoduchost bytostného Lidství, dospělo a my se opětovně stali se rovnocennými členy galaktické rodiny. Tomu však napomůžeme jenom obnovou a uplatněním své „individualizované Jednoty“. Etapa zapomnění dala vzniknout mnoha institucializovaným náboženstvím, materialistickým vědám, politickým směrům a jiným iluzím, zneužívajícím moci a tajícím možnost poznání živého Boha v Člověku. Byla to doba hierarchií; sklánění se před patriarchou, feudálem, bankéřem. Jak přemnoho dráždivé je pro mocichtivé ego vědomí všeobecné rovnosti? Jaké rozpaky budí pouhá představa, že bychom se Kristu podívali do očí a rozmlouvali s ním jako s bratrem? Přijdete si od Boha vzdáleni? Co byste cítili, kdyby se zhmotnil ve vašem obýváku? No tak touto jednoduchou představou přesně diagnostikujeme vztah ke svému středu, ke svému bytostnému Božství. Je pak pouhou logickou dedukcí, že takto rovni jsme si se všemi obyvateli všech sfér Universa. Tvoříme totiž prvotní Společenství, které existovalo již v okamžiku vzniku vesmíru. Tím jsme všichni propojeni přímo na úroveň Stvořitelů, neboť Život sama sebe organizuje skrze nás, naše niterné Lidství - Kristovství. V tom tkví jeho nový příchod – že mu totiž otevřeme naše „zadní vrátka“:) a pak i Země může být „Království nebeské“.
Skrze naše individuální poznání Jednoty (vnitřní předpoklad) a obnovou Svobodného Společenství (uplatnění) si lze naši odvěkou sílu vzít zpět harmonickou a nenásilnou cestou. Na základě tohoto „nového“ přístupu se odvíjí veškerá opravdová Krajinotvorba, kdy se vědomě spolupodílíme na obnově kolektivních hodnost Lidství a archetypu Svobodné Spolupráce.
Prosbou a vědomým, rovným přístupem k bytostem VŠECH sfér tak získává naše působení onu boží jiskru. Můžeme tak onu pomyslnou „páteř vesmíru“ znovu narovnat, vstát a jít jako Lidstvo vstříc svému počátku.

Příště si popíšeme modelový příklad Krajinotvorby jako energetickou diagnostiku, očistu a „prozáření“ vlastního bydliště, popř. zahrady.


Psáno pro Astrolife.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one