ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Krajinotvorba

 
-Vesmír je živý; jeden, živý, spolupracující organismus!

Na této pro někoho stále překvapivé pravdě se dnes shodují špičkový vědci a mystici mnoha směrů, oborů a specializací. Evoluční vývoj Lidství jde dopředu navzdory materialistické propagandě mocichtivých elitářů. Mechanismy vývoje vědomí, principy technologie moci, to vše se po tisících let navrací dospívajícímu člověku. Nebojme se tedy mediálně podporované kopající mrtvoly zvolna zahnívajícího paradigmatu a vnesme do těchto otázek trochu světla.

-Krajinotvorba je vlastně: „nauka o celistvých interakcích Jednoty“.
Jejími aspekty jsou také geomantie, šamanismus, magie či zahrádkaření.
Jde o: a)Tvorbu; tj. „rozvoj tvůrčích řemesel“, b)Krajiny; tj. interakce vnitřních a vnějších realit. Pro pochopení celého konceptu je třeba si umět představit Stvoření jako jednotný soubor navzájem prostoupených realit (např. naše hmotná, astrální atd.) různých hustot. Jakýkoli děj (včetně pouhé myšlenky či emoce) v kterékoli této realitě je pak obtisknut v „sousedních hustotách“ a tam se i projevuje. Vědomým konáním tak můžeme vybudovat jakýsi most idejí a působit na kolektivní vědomí určité lokality nebo širších celků. Právě o kvalitu a sílu idejí, do kolektivního vědomí vyvěrajících z těchto zdrojů inspirace, svádí se odvěký boj. Bytosti z jemnějších realit a z dolních světů tak soupeří o „svobodnou“ vůli člověka, stojícího na rozhraní sfér. Běžně se pak rozhodujeme např. mezi milováním a sexem, podporou a výčitkou, čočkou a kotletou, nebo třeba seberealizací a kibicováním. Člověk, který se „zvědomí“ v realitách jiných, než je ta zjevná (hmotná) a je schopný číst a řídit děje i interakce těchto vrstev. Podle jeho zralosti se postupně mění i kvalita spolupráce směrem ku svobodě. Zpravidla lze říci, že ti „temní“ jsou vlastně jen nezralí, že jejich Duše je příliš mladá na vyšší koncepty Lásky a svobodné Spolupráce a ovládáni spíše pudy se bojí. Naproti tomu neuro-hormonální soustava zocelená zkušeností a již přivyklá mocnému toku Jednoty mysli, srdce a vášně. Aneb „Napravený hříšník vydá za deset nehřešících…“, řekl Kristus.
Přirovnáme-li krajinu k lidskému tělu, otevře se před námi mnoho paralel.  Stejně jako emoční blok se ukáže jako choroba těla, tak se např. válka zaznamená v krajině a působí poté na vědomí obyvatel toho místa. Určitě se cítíme lépe na rozkvetlé louce než na jatkách.  A jako máme v těle sítě vzájemně spolupracujících meridiánů, cév, nervů, žláz a jiných tkání, tak i ve velkém těle matky Země jsou takové rezonující struktury. Silová, posvátná, rituální místa, kde vědomě provedená ceremonie zesiluje manifestaci daných archetypů. Znovu zde nalézáme území kotliny jako zcela výjimečné počtem i silou těchto míst. Kopce, řeky, lesy a háje tak skýtají mysteria Druidů, Slovanů, Germánů a mnohá starší, prastará. Krajinné nástroje mají vliv na chování planety a obyvatel, řečeno termíny vědy; jsou to body synergie kvantových polí kolabujících pravděpodobností. Určují, co se stane. Tyto znalosti byly i primárním důvodem Hitlera a jeho okultních znalců k přednostnímu zabrání Československa. Je zde totiž ukryt potenciál ke světové vládě. Opětovným přirovnáním k lidskému tělu se nám ukazuje, že v posvátné Bohémii jsou mnohé paralely např. k interakcím srdce, brzlíku, neuro-hormonální soustavy. Praha (práh mezi „RA“ a „ARHA1“) je přímo epifýza (třetí oko).
I to potvrzuje tezi, že naše země budou vstupní branou celosvětových změn. Takovémuto úkolu odpovídá i protitlak; tj. lidé zde jsou už po několikerou generaci vystavováni experimentálním formám manipulace (postupné totalitní vlády, korporátní výchova, ale např. i největší podíl mikrovlnných vysílačů v přepočtu na počet obyvatel).

-Jaká blaženost tomu, kdo vidí pravé krásy Bohémie!

Pro učinění zkušenosti s jemnými realitami je vhodné začít rozvíjet své hmotné a nehmotné smysly, znovu zcitlivět. Vědomým rozvíjením myšlenkových a pocitových pochodů uzdravit vztahy nejprve v sobě a pak až v okolí(opačně to evidentně nelze). Naplněním smyslu života dosáhnout vnitřní vlády a tím svobody. Syntézou našich naplněných poslání vytvoříme souzvuk Jednoty, most mezi světy.
 
ad1: „Ra“ označuje Slunce, princip harmonické manifestace,
         „Arha“ je aramejské označení pro ZemiPsáno pro Astrolife.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one