ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Dozvuk Bílé hory

- jde o komentář k meditaci na Bílé Hoře 2014


Počáteční stav by se dal charakterizovat jako "marnost". Byli zde sice přítomní mocní duchovní Patroni zemí českých, však energetické zatížení místa bylo obrovské a síla "lidí" byla malá. Řečníci jakoby přesně vyjadřovali esenciální shrnutí vezdejší problematiky. Ačkoli oplývali vodními a vzdušnými silami, živlu země a hlavně ohně bylo žalostně málo. Bylo to jako volání průsvitných víl vůči temným okovům pekla.
Meditace započala vizí jakéhosi mostu skrze prostor, čas a dimenze. Měl tři hlavní "stupně"; zemský, duševně-časový a duchovní. Strážci (duchovní Patroni) pak pronikali všemi třemi "patry", šlo o "upevnění" jejich Ctností a odkazů na zemské rovině Bytí. Zemská rovina, ve které se nacházelo vědomí přítomných lidí, byla pod jakousi "mlžnou" oponou", lidé hleděli se sklopenými zraky dolů, do bahniště všeobecných slabostí. Tato "mlha" prostupovala celou úroveň Duše a vázala se na historické události, hlavně však byla magicky pečetěna jak onou stavbou "Hvězdy", tak rituály v ní konanými. Pocit marnosti vycházel právě z žalostného nedostatku ohně "radostné vášně vztyčit hlavu" a zemské "neochvějné víry", že se tak stane. Oproti tomu duchovní úroveň a v ní mnozí světelní pomocníci přímo vybuchovali světlem, vyzařovali ohromnou víru v nás, lásku a požehnání. Práce tedy započala na zemské úrovni. Čeští Strážci ve svém středu utvořili mocné energetické centrum, které posíleno alespoň těmi "několika jiskřičkami" lidské radosti a vášně vytvořilo prvopočáteční propojení až do duchovní sféry. Toto bylo však značně abstraktní, stále na úrovni pouhé duchovní předlohy. Přišel tedy čas k očištění místa, na kterém se akce konala. Samotný letohrádek byl přímo rejdištěm temných duchů, svázán olověnými řetězi bezmoci letitého zotročení. Takový hnus jsem zaznamenal snad jenom ve Vatikánu, mezi rohy satanské koruny. Naštěstí však jsme se "náhodou" potkali s přáteli se zkušenostmi z takových krajinných akcí a počali ony řetězy "poodtrhávat". Chtěli bychom-li dílo dokončit, vyžadovalo by to však mnohem rozsáhlejší spolupráci jak v čase, tak množství pracovníků. Po nějaké chvíli a vlivem relativně silných nástrojů (šamanské "chřestidlo", silové hlásky apod.) se nicméně podařilo "prozářit cestičku" v onom hutném poklopu mlžného sukna. Meditace pak pokračovala a Strážci stejným postupem vytvořili obdobnou světelnou matrici na druhé úrovni a ono vertikální propojení nabylo alespoň základních světelných sil. Spolu s bytostmi duchovních sfér se pak různě upravovalo a zároveň bylo cítit, že záleží i na tom, aby vůči temným energetickým shlukům nebyl vytvářen protitlak. Ten by totiž byl vykoupen silným zpětným rázem, jelikož naše lidská charakterová úroveň ještě nedosahuje potřebné pevnosti Ctností.Tou dobou byli již lidé uklidnění a dobře naladění a s pomocí Strážců a pod vedením světelných Duchů byly jejich prosby a síly shromažďovány na onu vertikální  světelnou kostru. V momentu světelného "upevnění" struktury druhé úrovně se rozhrnuly mraky a vysvitlo Slunce. Tím byla má část úkolu hotova. Myslím, že na podobnou úroveň duchovní a energetické práce musíme jako obyvatelé této posvátné krajiny ještě trochu dozrát, hlavně na Síle Lásky a Radosti v Přítomném okamžiku a na našem odhodlání. Celkově bych odhadoval úspěšnost akce na cca 13-14%.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one