ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Podpořme prezidenta!

 
Lid český vždy měl svého krále. Ačkoli tento motiv – archetyp „vůdce lidu“ již v této etapě není podporován, náš národ ho má v sobě hluboce zapsán. Snad i proto ještě stále trvají „porodní bolesti“ naší mladé demokracie. Individuální zodpovědnost je stále nepopulární a Češi často touží, aby se o ně někdo staral. Svědčí o tom např. obecná nevraživost k podnikatelům a úspěšným lidem bez ohledu na obor jejich působnosti. Prezident Zeman je, ačkoli v rámci politické hry tváří se jako federalista, již zralou individualitou, která je schopná věci kriticky zkoumat skrze vlastní zkušenost a vzdělání. Stejně jako v případě jeho předchůdce je trnem v oku „těm, kteří si myslí lépe než my, že vědí, co je pro nás nejlepší“ (V. Klaus – Žofínský proslov). Luciferiáni tedy vytváří manipulaci obřích rozměrů, schovávají se za slova o pravdě a lásce, šíří však lež a nenávist vůči své opravdové opozici – svobodnému myšlení.

O volbě prezidenta:
Zdá se, že i průměrně intuičně nadaný jedinec byl schopný pozorovat, jak loutky Nového světového řádu snažili se proti Zemanovi křečovitě dosazovat své zrůdné kandidáty. Obyčejný člověk nemusí být žádným jasnovidcem, aby poznal přímo hadovitý pohled Švejnara, otrockou podvolenost Fišera a hlavně démonické vyzařování finálního protikandidáta, černokněžníka transylvánské pokrevní linie.
Osobně jsem přesvědčen, že vůdčí Duch (Manu/Demiburg) národa českého apeloval skrze vnitřní bytostnou bránu na lid a vítězstvím Zemana (zákonem resonance) potvrdil zbytky naši národní suverenity.

O Zemanovi:
Ačkoli mnozí poukazují na jeho mafiánská propojení (vrchol nechutnosti Šlouf), alkoholismus apod., z duchovního pohledu stále jde jenom o „malé lidské neduhy“, které s vědomou agendou Zednářů – sluhů luciferových, NEJDOU srovnávat!!!
 Jeho aura, plná „slizu“ pragmatismu a pohrdání, jeví však i známky skutečného světla. Dle výzkumu se jedná hlavně o červenou a v menší míře také zelenou barvu, doplněnou vysoce strukturalizovanou myšlenkovou sítí. Pozitivní aspekty přičítáme hlavně jeho vztahu k přírodě a zahradě, objímání stromů, rodinné lásce, ale i vcelku „celibátnímu“ životu, který od mládí vedl. To se opět nedá srovnávat s degenerací a choutkami
jeho finálního protikandidáta. Kdo viděl, jakou výstavu v době volby kníže navštívil, ten snad již nemá více iluzí o chutích a zájmech rodu, po generace zotročujícího děti a ženy ve svých lesích a továrnách ( dávali práci :) ).
Negativní jevy Zemana jsou nutným vykoupením, aby vůbec mohl takový Duch být v takové pozici. Kvality současného kolektivní nevědomí (náš charakter) jednoduše nedovolují nástup osobnostně čistší bytosti, rovněž však znepřístupní přímou agendu Nového světového řádu.

O rituálech:
O jemnohmotné stavbě světa již bylo napsáno mnohé. Šamani, mágové, kněží, organizátoři politiků i kdejaký citlivý člověk ví o existenci energetického světa a také o jeho vlivech na svět hmoty. Odvěce vznikající nauky pak vytvářeli funkční systémy, jak s ním pracovat (konkrétní rituál na určitém místě ve vhodném čase). Události po Bílé hoře, kdy prastaré svatyně, druidské posvátné hájky a kristovská filosofie (upřednostnění Evangelií, Komenského Pansofia apod.) byly rozprášeny ve jménu katolicko-lucifersko-materialistické agendy, vedly k degradaci energetické sítě Čech. Ta utrpěla i vědomými rituály nacistů a mučeními komunistů. To, co se děje dnes, však NEMÁ obdoby!!!
Od doby gotické po první republiku zde existovali linie, které se technologie, nalezené v Jeruzalémě po první křižácké výpravě, ještě snažili uplatnit pro rozvoj lidského Poznání. S nástupem amerického FEDu, později jeho dítek, fašismu a komunismu (zkušební Nový světový řád) se však politická struktura globalizovala, zorganizovala nám další revoluci a zajistila tak generační rozštěpení mezi tzv. „komunisty“ a „demokraty“, jako by vše nebylo placeno ze stejných zdrojů. Luciferiáni tak získali nebývalou moc a technologii rituálů a manipulace mysli přenesli do moderního věku.
Projde-li americký indián po naší krajině, řekne, že tak půlka míst „ještě spí“. Jaký to blažený názor! Nám je ale jasné, že probudíme-li my, lidé, nějaké místo láskyplným rituálem či modlitbou a ono začne fungovat, je možné, že co měsíc fungovat přestane, neboť je uzavřeno vědomým rituálem satanského (Luciferiáni, u nás převážně Zednáři, někteří Katolíci) střihu. Jejich přípravu Nového řádu zde drze brzdil prezident Klaus a v o něco menší míře Zeman. Přemýšlejícímu člověku není divno, když sleduje tvrdou mediální agresi vůči nim, získá naopak odstup a posílí to jeho individuální odhodlání k všeobecné nápravě věcí zdejších.
Luciferské rituály mohou změnit mnohé. Jednou z věcí, kterou ovlivní velice snadno, je zdravotní stav kohokoli, kdo má v auře alespoň menší trhlinu. Tak prezident Zeman, o jehož charakterových vadách (trhlinách) již víme, je nejspíše vystavován sofistikovaným energetickým útokům, majícím za cíl jeho urychlené chřadnutí, ideálně aby nemohl kandidovat v dalším období. Tempo jim plně vyhovuje, neboť mohou do srdcí národa zasít v čase více nenávisti.

Apelujeme proto na vás! Je-li vám svatá svoboda smýšlení, chcete-li se vyvarovat brzkého nástupu NWO, či prostě držíte-li basu s naším ryzím českým Srdcem národa, vyslovte alespoň někdy kupříkladu modlitbu za našeho presidenta, za spravedlivé odpuštění jeho hříšků, za jeho zdravotní stav a hlavně sílu vzdorovat mediální manipulaci a útokům „těch, kteří si myslí……“

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one