ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Česká matrice I. - Úvod

 
Území českých zemí je odvěkým posvátným místem, rodištěm mnoha vysokých Duchů, naším domovem.  Požehnání narození sem a nyní je i pro dlouhodobé cykly Duše jedinečné. Mnozí jsme si „šetřili karmu“, abychom v tomto zrození sjednotili naše zkušenosti a znásobili je nevýslovnou silou této krajiny. Je-li toto naší vědomou volbou ještě před zrozením, můžeme to vnímat i jako silnou podvědomou touhu účastnit se právě obnovy Ctností a duchovních pokladů českých zemí. Jedinců, skupin, i celých iniciativ s tímto motivem, v průběhu let velmi přibývá, vibrace krajiny stoupá a zpětně probouzí v lidech další z nekonečných tajemství Jednoty Srdcí. Pojďme si toto téma přiblížit jeho letmým popisem a snad i špetkou inspirace;

Dějiny
Zadáme-li do geofyzikálního modelu planety parametry kataklyzmatických událostí, z Evropy zbude ostrov, země s jiným podložím. Země, která již v časech rozdělení jedné masy země Pangey na dvě kontinentální hemisféry byla uprostřed, mezi nimi, obklopena oceánem. Jelikož toto trvalo dlouhé miliony let, energetické pole naší zemičky se stalo jedinečným. Z hlediska utajované historie zde byla i „pokladnice energií Hyperborey“, tedy shromaždiště tvůrčích archetypálních sil planety Gaiy. Síly, jež se účastnily prvotní tvorby, nám leží doslova pod nohama. Jsou zde klíče opětovného návratu Lidství k jeho galaktickým výšinám. Ještě naši relativně nadávní předkové tyto informace čerpali a snažili se je předávat lidem. Druidi, Slované, všichni Ti, jejichž historie byla násilně deformována dle žádaného mocenského lobby, jsou nyní při nás, aby nám pomohli znovu se stát lidmi – strážci Země k obrazu Stvořitele. Dramata dob minulých, epochy lemurské, atlantské, i tzv. „andělských válek“, krystalizují na našem území v ty nejjednodušší mezilidské problémy, jsme doslova „ztělesněním historie vesmíru“.  Improvizace, naše národní schopnost dlouhodobě vyvinutá vlivem okolností, blíží se tak „postoji Stvořitele“ a přibližuje nás i čerpání inspirace z jemných sfér existence, aniž bychom to mnohdy tušili. Právě „vlastní rozum“ tak charakterizuje naše charakterové výšiny i nížiny. Např. Hus se i přes „závoj katolické lobby“ dokázal rozkoukat a najít Krista v lidských srdcích, Komenský pak přímo definoval univerzální matrici vše-vědomí jako Pansofii. Netřeba pak připomínat nesčetné zásluhy otce vlasti, Karla IV, skutečného křesťana a mystika Grálu. Zástupy národních světců, velikáni nedávných dob minulých, předpřipravili tak cestu nám, současníkům.

Současnost
Po 25 letech po „pádu“ totality začíná situace nabývat konkrétní podoby. Totalitní praxe a výchova společnost dostaly moderní háv sofistikované psychologické propagandy, experimenty na občanech této země jsou dobře maskovány, válka je mír apod. Právě v takových podmínkách „hnijícího kompostu lží“ je možno vyklíčit „semínkům původní pravdy“ a nejsou tím myšleni prováleční štváči, humanitární bombardéři apod. Je tím myšlen kterýkoli člověk s „rovnou páteří“, ochotný tuto zem opravdu ctít. Naše území se vyznačuje velkým počtem nejrůznějších „alternativních skupin“. Odvržení katolického diktátu západu, či pravoslavné mafie východu a vznik mnoha specifických duchovních směrů svědčí o zralosti lidí nalézt vlastní spirituelní napojení. Je zde samozřejmě hned nastoupená luciferiánské propaganda „humanismu“, však vliv alternativních médií je již značný a zmatení pravdoláskaři se jeví stále více vtipnými. Tedy, jde o to, uplatnit osobní duchovní napojení, naše jedinečné dary, pro obnovu společnosti. Náprava tradic, samoléčba, samovláda, přirozený čas, vztah k přírodě, volné energie, volný příjem, nejrůznější energetické systémy, čajovny atd., tím vším jsou specifické naše aktivity. I sem však doléhá ona „karma“, vyjádřitelná pojmem „Bílá hora“. Je to naše neschopnost SPOLUPRÁCE. Jsme jediným známým organismem, který je vůči celku asynchronní (my obyvatelé zemí českých pak obzvlášť). Rozpory mezi „vědou a vírou“, strach z vlastního božství, závist, neschopnost svobodně přijímat druhé takové, jací jsou a snaha je upravit k obrazu svému – toto jsou takové hlavní iluze na cestě ke skutečně zralé spolupráci. Společným jmenovatelem zmiňovaných velikánů je čistá LÁSKA (jako stav psychiky) a POKORA (ve smyslu služby svědomí). Nejenom, že v takovém stavu mysli se výše popsané charakterové neduhy jeví naprosto směšné, ale zároveň pociťujeme odvahu měnit sebe sama dle obrazu vlastního svědomí (říká se, že svědomí je „nejnižší hlas boží“ – neboť jej slyšíme, i když nechceme). Právě schopností přijímat druhé jací jsou a soustředit se na jejich Ctnosti a možnosti spolupráce, může být klíčem k řešení. Navštívíte-li kdejakou čajovnu, můžete slyšet, jak se mladí předhánějí, kdo umí více změnit počasí, ovlivňovat mysl, či vědět naprosto cokoli nejlíp, jejich schopnost sebezměny a SKROMNOSTI je však mizivá. Objevíme-li v sobě něco úžasného, nechme si to raději jako takový tajný poklad, učiňme si to posvátným a v druhých hledejme to hezké. Vnímejme každého primárně jako člověka, který asi činí tak, jak umí, snažme se nalézat možné formy kooperace. Třísky v oku jiných lidí jsou přeci tak jasné, že netřeba znesnadňovat jejich změnu tím, že na ně budeme házet vlastní trámy.

Jak na obnovu?
Ze života známe, že patřičnou změnu charakteru leckdy předchází nějaká událost v našem životě. Pro jedince s alespoň základní představivostí je možné spojit hned tři stěžejní „páky“ všestranné obnovy sebe i světa. Tím je právě ona KRAJINOTVORBA, neboť zde prokazujeme buď charakterovou zdatnost, či o ní usilujeme, léčíme krajinná místa na multi-dimenzionální úrovni (tj. v mnoha sférách reality) a zároveň se cvičíme ve schopnostech jako třeba jasnovidnost, magická síla, samoléčba, apod.; prostě se stáváme zdravější, chytřejší, kreativnější, vědomější a postupujeme-li správně, pak i pokornější a skromnější. České země, jak bylo již popsáno, patří koncentrací silových míst na přední světové místo. Proto nyní započneme náš nový seriál o konkrétním účinku, působení a transformačním potenciálu různých posvátných míst naší země, ale časem se vydáme i dál, neboť energie některých míst mají celosvětový dosah díky „infrastruktuře“ typu menhirů, pyramid, chrámů, en.proudů, atd. (jinak jej mají samozřejmě všechny).
Je jasné, že nadcházející texty pochází z rozšířeného stavu vědomí většinou několika osob, které se shodovali. Přesto je zde vždy individuální zkreslení – tedy není to žádné dogma, vizualizaci si můžete přizpůsobovat dle vlastních pocitů – v tom to právě tkví – postupně ze symbolického „jazyka“ přecházet k jemnému zření, kdy většinou je paralelně přítomno obé.
Veliké samostatné kapitoly jsou např. Praha, jižní Morava, u kterých popis alespoň několika míst zabere mnoho dílů seriálu. Začneme třeba Prahou, místem důležitým pro sebevládu..

Kramářova vila
Část kopce, resp. silové místo, na kterém se nachází Kramářova vila (sídlo premiéra), odpovídá příslušnému archetypu v globálním, národním i osobním vědomí. Místo si popíšeme jakoby formou meditace, řízené vizualizace s pomocnými osobnostními vlastnostmi.
Na místo se naladíme v rozšířeném stavu vědomí, uvolnění a klidní. Představíme si ono místo (na pomoc můžeme mít internet, či mapu) jako obrovský a průsvitný kopec ze světla, ve kterém je určitá světelná struktura, která má přímý vliv na jedince i celek. Můžeme si ji vizualizovat jako jakýsi stříbrný pohár spíše ženské (zemské) polarity a v něm se nacházející „zlatý mozek krále“. Pohár symbolizuje naše podvědomé mechanizmy a mozek vědomé konání. Mezi nimi jsou jakási spojení. Meditací se snažíme tato spojení rozpoznat, konfrontovat s námi a transformovat je. Jde o tato:

Pokora – pýcha (stínová verze)
Služba Vývoji – sobectví
Moudrost – vychytralost a dogma
Láska – strach/agrese
Svoboda – ovládání
Vyrovnání – povýšení/ponížení
Stvořitelova inspirace – ego/moc

Když zhodnotíme svůj stav konkrétního propojení, transformujeme jej a energeticky v sobě upevníme. Nový stav opět konfrontujeme s duchovním nástrojem až do doby, kdy máme pocit dokončení. Je-li mezi energiemi vnitřku kopce a námi harmonie, je práce hotová a můžeme se těšit na případná vnější překvapení. Čím je jasnovidné zření meditujícího čistší, tím je schopen vidět/cítit/slyšet apod. různé podpůrné jemnohmotné bytosti, spojení s většími celky, souvislosti apod. V takové meditaci je dobré užívání tzv. duchovního Centra*, tedy pohyblivé světelné struktury v auře, resonující přímo se zdrojovou energií. Efektivní je též činit si zápisky, založit si „deník“.
 

 Psáno pro Astrolife.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one