ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG
Šesticípá hvězda, známá jako Davidova, či Židovská, jest symbolickým znázorněním srdce. Pozorujeme dva trojúhelníky, navzájem se prostupující. Ten, který směřuje špicí dolů, můžeme nazvat trojúhelníkem Ducha a ten, který míří nahoru, těla. Jejich spojením dochází ke vzájemné interakci jednotlivých archetypálních esencí, jež jsou symbolizovány hroty této hvězdy. Sjednocením všech (7.“cíp“ - střed) vzniká rovnoramenný kříž, vyjádření lidského Božství v jeho projevené formě (Kristovství, nový příchod Krista).
 
Bůh – vyšší mužská polarita (zlatá):
Tento aspekt Jednoty představuje energii Ctnosti, zlatou esenci ochrany a vyšší vůle. Učí nás transformaci ega, jež je jakýmsi výchozím bodem, prvopočátkem budoucího spravedlivého oddělení. Ego působí zpočátku jako neohrabaný a neurvalý element naší osobnosti, oddělující nás od jednoty. Jeho transformací však postupně kultivujeme charakter a učíme se tento oddělující aspekt využít spravedlivě a v synchronicitě s vyšší vůlí.  Tak, jako lidská kůže umožňuje integritu jednotlivých orgánů i celého těla, jeho ochranu, dýchání, či rozlišování vlastností okolního prostředí, jsou charakterové ctnosti naší povahy přirozenou ochranou před iluzemi a všemožnými nástrahami okolí. Sebeúcta je jako rytíř, chránící čistotu vnitřního chrámu Bohyně. Rytířův meč znázorňuje manifestující - umožňující princip. Informaci, kterou je oplodněno lůno Bohyně. Jako Horus, jež poráží Setha, působí ryzí charakter před svody doposavad nepoznaných pudových částí naší psyché.
 
Bohyně – vyšší ženská polarita (stříbrná/černá):
Isis, Maria, Sophia, černá madona. Strážkyně posvátného lůna Čistoty, které svou nekonečnou potencionalitou umožňuje vývoj samotnému Božství. Je to náš vnitřní chrám, niterná, nedotknutelná ženská prapodstata, niterná esence vesmírné moudrosti. Je důkazem neomezenosti našich možností, nezná hranic a spoutávajících definic. Je dělohou, ve které se boží jiskra mění v plamen. Intuitivní moudrost, která nás inspiruje a umožňuje růst na cestě Poznání.
 
Duch – vyšší Já (křišťálová):
Jednotné vyšší vědomí, náš Duch. Tato esence je jako informace, oživující naši bytost, Dech Života. Je předlohou naší Duši a tělu, zdrojem „šablon“, podle kterých se organizují buňky plodu i např. karmické plány dimenzionálních zrození, či jednotlivých inkarnací. Tento archetyp můžeme vnímat i jako kaskádu našich vyšších Já, vedoucí až k prvotnímu Stvořiteli. Je spermií i vajíčkem, plodem i popelem. Univerzální láska.
 
Muž (zelená):
Silná, ochranná láska. Tvrdá tvář pravdy, odvaha, nekompromisní vyjasnění, inteligence, plán, struktura, technologie, řád, stabilita, síla… Je projevem energie Boha na osobnostní úrovni, učí nás umění vypořádávat se s vnějšími okolnostmi.
 
Žena (růžová):
Jemnost, něžná vnitřní náruč, soucit, léčba, regenerace, mazlení, empatie, slitování, odpuštění, bleskové vnímání, všesměrnost, umění odpočívat, výživa apod… Je projevem energie Bohyně v úrovni osobnosti, učí nás vnitřnímu klidu a harmonii, trpělivosti a vnitřním vlastnostem.
 
Dítě – vývoj (duhová):
Radost, vitalita, učení se, neomezenost, přirozenost, všeobsáhlost srdce, univerzální láska, synchronicita, nepodmíněnost, spojitost, snění, fantazie, rovnost, svoboda…
Je přímým projevem božského Ducha na lidské osobnostní úrovni, učí nás cokoli efektivně a rychle…
„Buďte jako děti“ (Kristus)

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one