ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG
PISA – září 2008
 
I rozhodli se dva přijmout výzvu Vývojových plánů a naplnit jejich část umem svým. Nadarmo se jejich ega vymlouvala, zkoušejíce přitom kliček logických i emočních. Nově nabyté poslání rozžehlo v nich lásku duchovního srdce, která prosvítila celistvou bytost obou, až dokázali zřít zamýšlené dílo. Vstoupili na půdu města Pisy, kde se vše mělo uskutečnit a počali svým duchovním okem mapovat zdejší krajinný potenciál i karmické balasty, bránící přirozené funkci Nástrojů Vývoje. Byli při tom podporováni bytostmi Spolupráce, byli vedeni znameními, symboly, přímým slovem a vším ostatním, co lze v Synchronicitě najít. Uviděli celistvý obraz duchovní předlohy města, která se nyní měla zhmotnit. Středobodem byl dóm poblíž šikmé věže. Důležité byly rovněž čtyři v okolí rozmístěné kostelíky a jeden, který nesl symbol Maltského kříže.
 Po tomto oba přátelé důkladně probrali přijaté informace a dohodli se na hlavních bodech tvorby. Vešli tedy do katedrály, kde jejich vjemy ještě doplnila tamní řeč znamení. Usadili se pak k patě velikého sloupu, poblíž samotného středu dómu a začali s meditací. Nejprve bylo potřeba rozpoznat kvality sedmi paprsků, které unaveně pohasínali. Vibrace jednotlivě prociťovali a následně se snažili tyto energie prozářit vibracemi krystalické sféry a nastavit je tak pro nový Vývoj. Každý zpracovaný paprsek se poté začal odrážet i v jejich aurách a tím se plně sjednotili s tímto místem. Sloupy, nyní jakoby znovuzrozené, sjednotili své světlo ve středu katedrály, přímo pod kopulí. Nyní přišla výzva ke zkoumání okolních kostelíků. Splynutím s tamními energiemi se ukázalo, že každý kostelík zastupuje jeden živel. I vzali za pomoci andělů Spolupráce tyto živlové energie a vložili je do středového světla. Tím dosáhli většího zhmotnění kvalit jednotlivých paprsků v katedrále a zároveň se tak ponaučili, jak pracovat s živly ve svých vlastních aurách a jak je dokázat sjednotit. Dál viděli, že se ve světelném středu dómu počal vytvářet duchovní krystal, jímž jakoby sám Stvořitel láskou prosycoval své lidi. Duchovní zrak obou nyní spočinul na Maltském kostele, kde se skrývala esence, kterou později nazvali Kristova. Ta se jim manifestovala jako rovnoramenný kříž karmínové barvy. Byli vyzváni, ať tu esenci vloží do připraveného krystalu. Tento moment v nich vyvolal rozjasnění Kristovy čakry, provázené přívaly božské čisté lásky a sjednocení se Zdrojem veškerého Stvoření. Pocítili tak nový rozměr zodpovědnosti, která byla ihned podrobena zkoušce. Duchovní ohňostroj a příval mnoha nových vjemů totiž působil iluzí, že je to již dokončeno. Své také udělala 5Eurová bankovka neznámého turisty, která ladně přistála u nohou meditujících. Po opětovném naladění se bylo rozpoznáno, že nově vzniklý duchovní nástroj není uzemněný. Cesta ke krystalickému zemskému jádru byla zatarasena nejrůznějšími bloky karmické a magické povahy. Bytosti krystalické sféry však již připravili silný duchovní nástroj – krystalický meč. Nyní museli oba lidičkové sebrat poslední zbytky sil a aktivovat svou vůli, sjednotit jí s vyšší ctností a mečem prorazit cestu až k jádru planety. Nekompromisní rozbití černých zatuhlých struktur i v nich vyvolalo velice silné transformační procesy. Sledovali paralely planetárních a svých bloků a mohli tak pocítit, jak mnoho ještě zbývá vyřešit, kolik nánosu se ještě musí odplavit z kolektivního a individuálního vědomí všech jednotlivců. Když se tedy cesta uvolnila, počal ze zemského krystalu stoupat silný energetický sloupec. Ten prošel středem katedrály a směřoval do nebeských sfér. Jako odpověď přišel seshora druhý energetický proud, směřující do jádra Země. Po spojení obou sloupců se vytvořila vertikála. To umožnilo zaktivovat archetyp květiny života – nástroje tvorby pro zhmotňování. Ten se otiskl celou vertikálou a ukotvil tak duchovní krystal jak v zemi, tak v nebi. Nyní vibrace, personifikovaná jako kříž v krystalu přijala novou esenci a vzplanula zlatě, čemuž následovala aktivace krystalu. Z každé jednotlivé jeho plošky začala prýštit lotosová fontána a tryskala tak jiskry tohoto archetypu do okolí. Náhle bylo zřejmé, že výsledná esence reaguje se srdeční láskou lidí. Podle individuálních předpokladů rozsvěcovala srdeční krystaly lidí v katedrále a okolí. Tuto esenci nazvali Kristova Ctnost. Poté již jen oba viděli, jak celé město obklopuje křišťálový obal, naplněný vířícími archetypy, dary od Stvořitele.
  Svědectví: “A hle, horoucí srdce ozářilo zeměkus, tak širokodaleký, až celé město zazářilo jako Nebeský Jeruzalém. Jiskřivé světlo lidí tohoto kraje vzplanulo silou takovou, jakou pouze božská podstata dokáže v člověku probudit. Život sám našel si cestu Poznání a pomohl tak Zemi podepřít v těchto těžkých časech.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one