phoenix05.gif
m01.jpg
Village.gif
Inspirativní projekty:
evolution_mind.JPG
chob.JPG
logo.jpg
Skutecny_zivot.PNG
nwoo.JPG
 
1426448_579615148856969_6642820888070086395_n.jpg
Village.gif
Znak_českého_království.png
Village.gif
fb.JPG
VIZE  dne 14. 3. 2007
 
 
Stojím na předem určeném místě ( v mé vizi před kostelem na Karlově náměstí). Jsem prosvětlen svatou vodou a veden skrze Stvořitelovu lásku.
Mnoho bytostí se slétlo na dlouho očekávanou akci, v tento sváteční den, na určená místa. Na některých jsou lidé, jinde ne. Otevírám duchovní Studnici Poznání. Chvíli se čeká na ostatní a pak začnou ze Studnic stoupat nádherné, ohromující a mnohovibrační sloupce Světelné energie. Ty se spojují nad Prahou ve všeprozařující duchovní klenbu. Jejich spojení má multidimenzionání vlastnosti. Je to tak, protože se toto udává i nad jinými místy Čech a nad dalšími místy planety Země. Spojnice světelných sloupů je Jedna, však několikrát zastoupená nad planetou, v místech „výbrusů“ krystalické sféry. Tím okamžikem je dokončena energetická „páteř“ dějů ne nadlouho budoucích.
Nyní se do každého světelného sloupu vzáří potřebné vědomě dosažené vývojové vzory, či již aktivní archetypy vývojové matrice knihovny Země Terry. Ty pocházejí ze srdcí zúčastněných lidí, z krajiny a z vědomostí duchovních pomocníků. Všichni předají semena, která tu klíčila od samého počátku Veškerenstva. Všechny tyto informace se spojí ve společné spojnici a jsou doplněny Kristem, Stvořitelem našeho Vesmíru a dalších vysokých bytostí o zbývající substance, tvořící tuto podivuhodnou, avšak tak přirozenou mozaiku života celého vesmíru. Tímto je vykonán první krok.
To je signálem pro plné zaktivování „multidimenzionálního (nejenom) výtahu“, jež je v této realitě patrný na Hlavním nádraží. Ten se roztočí ve všech svých osách, akumulují při tom nesmírné množství energie. Tak se rozroste v prostoru a vibračně se sjednotí a napojí na onu spojnici. To má za následek „upgread“ krystalu kolem Země o energii „Vykonání“. Tím je umožněno doplnit tuto mozaiku o zbývající informace z jiných dimenzí, pravděpodobnostních dějů a časových linií vůbec. Tím je dokončen krok druhý.
Teď vložená informační semena a nástroje klíčí, zality světlem Požehnání. Transformují se tak do vyšších nástrojů, schopných propojení Kosmu. Děje se tak i na jiných místech našeho vesmíru, však spojnice je stále jedna. Tímto je poležen základní kámen „Mostu Kosmických Sjednocení“. Není jen jeden Kosmos, Veškerenstvo zahrnuje mnoho Kosmů a ještě mnohem více vesmírů. Nyní je položen „optický kabel“, umožňující jejich propojení.
Toto je Most napříč Každým Vším.
Děkuji Srdci, Kristu, Stvořiteli a kam až tento rod spadá.    

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one