ptak001.jpg
m01.jpg
Přejete-li si vyjádřit podporu tomuto webu, studiu, projektům, nebo nám, můžete tak učinit na tento účet:

2201542139 / 2010

zahraniční platby:


IBAN: CZ5520100000002201542139
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Vždy prosím uveďte do zprávy pro příjemce slovo
"DAR".
 
Velmi děkujeme.
Inspirativní projekty:
ib.JPG
chob.jpg
pt.JPG
Skutecny_zivot.PNG
tj2.JPG
lucka-obrazy.jpg
Jana_maraskova.JPG
Stránky Jany Radové
Stránky Jany Radové
pesicka.JPG
divozena.JPG
200001234.jpg
 
P1040236.jpg
Znak_českého_království.png
P1040236.jpg
yt_male02.jpg
fb.JPG

Výzva Patronů Českých Zemí


Buďte zdrávi
 
Chtěli bychom vyzvat všechny vnímavé lidi, aby se připojili k malé-velké akci za otevření Českého srdce.

     Pokud žijete v Českých zemích, nebo jste s nimi jinak spojeni, a čas od času se pozastavíte nad prostředím, v němž žijeme. Možná vidíte, stejně jako jsme viděli my, nejednu znepokojující skutečnost. Žijeme totiž v době, kdy nad celou společností rozpínají svá chapadla vlastnosti jako hrabivost, pokrytectví, krátkozrakost a pýcha. Stačí se i jen zběžně podívat na Českou politickou scénu a na vztahy mezi lidmi a je zřetelné, co se stalo z národa muzikantů a chytrých hlav.

     A jsou tu samozřejmě důvody proč se tak děje: Cizí mocnosti opět zasahují do Českého dění předně v podobě boje o umístění radaru, dále některých přísných regulací Evropské Unie a v neposlední řadě i ovlivnění ekonomiky zahraničními koncerny. A i když silné zahraniční vazby mají i mnoho pozitiv a jsou těžko vyhnutelné, je třeba dbát na zachování vlastní svébytnosti. Z historicky podobných období se můžeme poučit a zjistit co zabralo, když identita Čechů byla ohrožena: Vždyť v období habsburské nadvlády i německého protektorátu naše významné osobnosti shrnuly výše zmíněné vlastnosti i problémy do slov: "čecháčkovství a maloměšťáctví" a rozepsaly se o důležitosti vlastenectví, lásky k vlasti a okolním lidem.

     Víme, že tato hesla byla již poskvrněna propagandou a vlastenectví bylo zaměněno s nacionalizmem a xenofobií, ale o to více je důležitý obsah za těmito slovy: Nyní je opět důležité probuzení vlastního citu a nalezení vlastní svébytnosti. Je třeba se rozhlédnout objektivně kolem sebe a přitom se nenechat opojit vnějšími znaky úspěchu třeba českých sportovců a podnikatelů, ale opravdově uvnitř cítit, že patříme do této překrásné plodné krajiny, že máme krásnou řeč, kterou se dá vyjádřit mnohem víc než mnohým cizím jazykem, a že české ručičky a vynalézavost si poradí s ledajakou situací.

     Znepokojuje nás směřování vývoje v české společnosti, a proto vyzýváme k pravidelné meditaci za obnovení Českého ducha a otevření Českého Srdce.

      Prosíme, podpořte naší snahu tím, že si najdete chvilku a připojíte svá srdce na rytmus České země a prostředí. Probuďme se k vlastní zodpovědnosti a objektivitě, vždyť jen svým názorem a světlem v srdci můžeme pomoci změnit vše k lepšímu. Účinek by měl být obousměrný, protože duch národa žije v nás, lidech. Ke spolupráci nás vyzvali naši státní patroni prostřednictvím sv. Ludmily. Ti nám mají rozhodně co nabídnout, proto se na ně zkusme obrátit například formou modlitby, či přímou duchovní spoluprací.
 


 Zde je duchovně přijatá výzva:
 
Ohlašujeme se my, Patroni národa českého.

    Zachytili jsme váš záměr vyslyšet naše volání po probuzení citlivých lidí, zrozených v Českých zemích. České země byly odedávna známy svým duchovně – obrozeneckým charakterem. Nabízíme naši pomoc všem těm, kteří mají odvahu a zájem naplnit svůj božský potenciál a výzvy české krajiny.

     Vyzýváme vás proto k zapojení se do skupinových meditací, při kterých se na nás můžete obracet. Vaše srdce, ten nejcennější dar od našeho Stvořitele, zapojte v záměr pomoci naší zemi. Tak, aby se duch národa probudil ze spánku a opět ukázal světu, co mu může nabídnout. Zrozence v Českých zemích čeká složitý a zodpovědný úkol – ukázat svým příkladem celému světu sílu lásky a spolupráce při Vzestupu všeho a všech, jakož i v každodenním životě.

     Máte naši plnou duchovní a energetickou podporu pro uplatnění Stvořitelova plánu obrody Země. Nebojte se, vše bude nastaveno, jak má být. I když to zatím tak nevypadá, v pozadí se odehrávají důležité zvraty a celý Vesmír stojí při vás, bytosti Lásky!

     V informačně – energetickém poli české krajiny se ukotvily vzestupové vzorce, které vám napomohou pro úspěšné připojení na krystalické duchovní předlohy, které se transformováním ve vaší bytosti auricky zhmotní a tak napomůžou kolektivní vibraci.

    Vaše záměry a píle budou odměněny. Spojte skrze sebe, Zemi a Nebe a postavme společně Království boží na Zemi. Rozzařme Srdce Čech!
 
 
 
Inspirací k meditaci vám může být text písně Modlitba pro Martu:
 
 
Ať mír dál zůstává s touto krajinou
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.

Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide navrátí.

S oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil jak květy mráz,
jak mráz.

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide navrátí.
 
 
Duchovní srdce Českého národa a České země nás vyzývá k meditaci: „Probuďte ve svých srdcích nejčistší lásku a víru, jaké jste schopni, a tu pak posílejte mně (duchovnímu srdci Českého národa a České země). Já tuto energii budu posílat do míst a situací, kde jí bude nejvíce potřeba. V této meditaci se zaměřte na posílení lásky, míru, harmonie, odvahy, zodpovědnosti, spravedlnosti a otevřenosti vůči spolupráci ve vašem srdci, v srdcích vašich blízkých i těch, které považujete za své nepřátele. Pak si představujte, jak se tato energie šíří paprskovitě dál. Věřte, že čistá láska a upřímný zájem o změnu je mocnější než si vůbec umíte představit.  Dokáže uzdravit stav věcí a vývoj situací, které vám mohou připadat třeba úplně ztracené. Čím více lidí bude s láskou a vírou vysílat jasný záměr změnit současné klima v naší zemi, tím jistější bude jeho uskutečnění. Tím snadněji se bude léčit celá naše země- srdce Evropy, z něhož se toto uzdravení bude šířit dál. Velmi důležité je, aby se každý člověk, který touží pomoci své vlasti, zaměřil na pomoc sobě, na svou vlastní očistu, na vyléčení vztahu k sobě samému, na odpuštění všem, kteří mu ublížili, včetně sebe. Je třeba probudit co nejčistší lásku v srdci, jen ta může tvořit a šířit to, po čem každý z vás ve skrytu duše prahne, a to jak ve vašem osobním životě, tak v celé vaší společnosti i na celé Zemi. Přeci strachem, beznadějí, nedůvěrou či kritizováním současných poměrů a dalšími negativními emocemi přispíváte k opačnému výsledku.  Přestaňte se, prosím, zaměřovat na to špatné, co vidíte kolem sebe. Ano, je třeba vidět reálný stav věcí, ale neposilujte ho svými negativními myšlenkami, spíše se snažte uzdravit ho svou láskou a důvěrou. Věřte, že světelné bytosti – andělé, vaši patroni, světci atd. vás vidí, potřebují vaši spolupráci a radují se z každého vašeho pokroku. Buďte v pokoji.“

Zapsali:
Kryštof, Filip & Marcela 04.08.2008


pozn. aktuálně:

Můžete zvolit i meditaci každou středu od 20h - ODKAZ.
  

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one